இயேசு எந்தன் நேசரே – Yesu Enthan Nesarae

இயேசு எந்தன் நேசரே – Yesu Enthan Nesarae

1. இயேசு எந்தன் நேசரே
கண்டேன் வேத நூலிலே
பாலர் அவர் சொந்தந்தான்,
தாங்க அவர் வல்லோர்தான்.

இயேசு என் நேசர்,
இயேசு என் நேசர்,
இயேசு என் நேசர்,
மெய் வேத வாக்கிதே.

2. என்னை மீட்க மரித்தார்,
மோட்ச வாசல் திறந்தார்,
எந்தன் பாவம் நீக்குவார்,
பாலன் என்னை ரட்சிப்பார்.

3. பெலவீனம் நோவிலும்
என்றும் என்னை நேசிக்கும்
இயேசு தாங்கித் தேற்றுவார்,
பாதுகாக்க வருவார்.

4. எந்தன் மீட்பர் இயேசுவே,
தாங்குவார் என்னருகே;
நேசனாய் நான் மரித்தால்
மோட்சம் சேர்ப்பார் அன்பினால்.

Yesu Enthan Nesarae Song lyrics in English

1.Yesu Enthan Nesarae
Kandean Vedha Noolilae
Paalar Avar Sonthanthaan
Thanga Avar Vallorthaan

Yesu En Neasar
Yesu En Neasar
Yesu En Neasar
Mei Vedha Vaakkithae

2.Ennai Meetka Marithaar
Motcha Vaasal Thiranthaar
Enthan Paavam Neekkuvaar
Baalan Ennai Ratchippaar

3.Belaveenam Movilum
Entrum Ennai Neasikkum
Yesu Thaangi Theattruvaar
Paathukakka Varuvaar.

4.Enthan Meetpar Yesuvae
Thaanguvaar Ennarukae
Neasanaai Naan Marithaal
Motcham Searpaar Anbinaal

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo