இயேசு போது மெனக்கேசு – Yesu Pothu Menakesu

இயேசு போது மெனக்கேசு – Yesu Pothu Menakesu

1. இயேசு போது மெனக்கேசு போதுமெனக்
கேசு போது மெனக் கெப்போதும்!
என் இயேசு மாத்திரம் போதுமெனக் கெப்போதும் ! (2)

2. ஏது நேரத்து மென் பீதியகற்றி சந்தோஷத்தோடே
என்னைக் காத்திட சந்தோஷத்தோடே என்னை நிதம் காத்திட – (2)

3. கோர சத்துருவோடு போர் புரிவதற்கு
தைரியம் எனக்கு நல்கிட – நல்ல தைரியம் எனக்கு நிதம் நல்கிட – (2)

4. பஞ்சகாலம் வந்து துன்புறும் நேரத்தும்
தஞ்சமவரெனக்கெப்போதும் – தஞ்சமவர்தா னெனக்கு எப்போதும் – (2)

5. லோகத்தி லெனக்கு யாதொன்று மில்லாது
வியாகுலப்பட நேரிட்டாலும் – வியாகுலப் பட்டிடவே நேரிட்டாலும் – (2)

6. இயேசு உள்ளதினால் கிலேசப்பட்டிடவே
ஏதுமிடையில்லை – நிச்சயம் – ஏதுமிடையில்லை அது நிச்சயம் – (2)

Yesu Pothu Menakesu song lyrics in english

1.Yesu Pothu Menakesu Pothumena
kesu Pothu Mena Keppothum
En Yesu Maathiram Pothumena keppothum -2

2.Yethu Nearaththu Men Peethiyakattri Santhoshathodae
Ennai Kaathida Santhoshathodae Ennai Nitham Kaathida -2

3.Koora Saththuruvodu Poor purivatharkku
Thairiyam Enakku Nalgida- Nalla Thairiyam ENakku Nitham Nalgida -2

4.Panjakaalam vanthu thunpurum Nearaththum
Thanjamavarenakeppothum – thanjamavarthaa nenakku Eppothum-2

5.Logaththi Lenakku Yaathontru Millathu
Viyagulapada Nearittalum- Viayagula pattidavae Nearittalum-2

6.Yesu Ullaththinaal Kilaesapattidavae
Yeathumidaiyillai Nitchayam -Yeathumidayillai Athu Nitchayam – 2

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo