அன்பின் தேவ நற்கருணையிலே – Anbin Deva Narkarunaiyilae

அன்பின் தேவ நற்கருணையிலே – Anbin Deva Narkarunaiyilae

அன்பின் தேவ நற்கருணையிலே
அழியாப் புகழோடு வாழ்பவரே
அன்புப் பாதையில் வழி நடந்தே
அடியோர் வாழ்ந்திட துணை செய்வீர்

1. அற்புதமாக எமைப் படைத்தீர்
தற்பரன் நீரே எமை மீட்டீர்
பொற்புடன் அப்ப ரச குணத்தில்
எப்பொழுதும் வாழ் இறைவனானீர்
எத்தனை வழிகளில் உமதன்பை
எண்பித்தெமை நீர் ஆட்கொண்டீர்

2. கல்வாரி மலையின் சிகரமதில்
கனிவுடன் தினம் எம்மை நிலை நிறுத்தும்
நற் கருணை விசுவாசமதில்
நம்பிக்கையூட்டி வளர்த்திடுவீர்
இளமையின் பொலிவால் திகழ் திருச்சபையும்
யாவரும் வாழ தயை புரிவீர்.

Anbin Deva Narkarunaiyilae song lyrics in english

Anbin Deva Narkarunaiyilae
Azhiyaa Pugalodu Vaazhbavarae
Anbu Paadhaiyin Vali Nadanthae
Adiyor Vaazhndhida Thunnai seyveer

1. Arpudhamaaga Emmai Padaiththeer
Tharparan Neerae Emmai Meetteer
Porpudan Appa Rasa Gunaththil
Eppozhudhum Vaazh Iraivanaaneer
Eththanai Vazhigalil Umadhanbai
Ennbiththemai Neer Aatkonndeer

2. Kalvaari Malaiyin Sikaramathil
Kanivudan Dhinam Emmai Nilai Niruththum
Nar Karunnai Visuvaasamathil
Nambikkaiyootti Valarththiduveer
Ilamaiyin Polivaal Thigazhl Thiruchchabaiyum
Yaavarum Vaazha Thayai Puriveer

ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, காயீனைப் பெற்று, கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனைப் பெற்றேன் என்றாள்.
And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.
ஆதியாகமம் | Genesis: 4: 1

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo