அ ஆ இ ஈ நான்கெழுத்து

Deal Score+1
Deal Score+1

அ , ஆ , இ , ஈ நான்கெழுத்து
அர்த்தம் நிறைந்த உயிரெழுத்து

1. அ ‘ னா குறிப்பது அன்பு
அன்பின் தெய்வமாய் இருப்பவர் இயேசு
ஆவன்னா குறிப்பது ஆத்மா
ஆத்மா இரட்சிப்பை அருள்பவர் இயேசு

2. இ ‘ னா குறிப்பது இரக்கம் – மகா
இரக்கத்தின் ஐசுவரியம் இயேசு
‘ ஈ ‘ யன்னா குறிப்பது ஈகை – தேவ
ஈகையின் முடிவே சிலுவை

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password