ஆவியானவர் என் நடுவில் – Aaviyanavar En Naduvil

Deal Score+1
Deal Score+1

ஆவியானவர் என் நடுவில் இருக்கிறார்
ஒன்றுக்கும் பயமே இல்லை
ஆவியானவர் என் துணையாய் இருப்பதால்
எதற்கும் கவலையே இல்லை

கர்த்தரே ஆவியானவர்
அவராலே எனக்கு விடுதலை உண்டு-2
அவராலே விடுதலை உண்டு-2

1.ஞானத்தையும் உணர்வையும்
அருளும் ஆவியானவர்
ஆலோசனை பெலனையும்
அருளும் ஆவியானவர்-2

கர்த்தருக்கு பயப்படும்
பயத்தை அருளும் ஆவியே
என் மேல் அசைவாடுமே-2-ஆவியானவர்

2.பாவத்தையும் நீதியையும்
உணர்த்தும் ஆவியானவர்
ஞாயத்தையும் உலகத்தையும்
உணர்த்தும் ஆவியானவர்-2

சகல சத்தியத்தில்
என்னை நடத்தும் ஆவியே-2
என் மேல் அசைவாடுமே-2-ஆவியானவர்

Aaviyanavar | Paramanantham | Jemimah | Tamil Christian Song |Tom D’mel | Official Music Video |
#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password