இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் – Indha soolnilaiyai maatrum

இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் – Indha soolnilaiyai maatrum

இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் தேவா
எந்தன் பாரத்தை நீக்கும் தேவா -2
போதும் ஏன் வேதனைகள் போதும் என் சஞ்சலங்கள் -2
என்னை ஆற்றி தேற்றும் தேவா
என் நிலைமையை மாற்றும் தேவா -2

1.மலை போன்ற சோதனைகள்
என்றும் மாறாத கோரங்கள் -2
கருணை காட்டும் தேவா
தங்க பெலனை தரும் தேவா -2
என்னை ஆற்றி தேற்றும் தேவா
என் நிலைமையை மாற்றும் தேவா -2

2.உம்மை நான் நம்பியுள்ளேன்
என் பாரத்தை இறக்கியுளேன் – 2
கருணை காட்டும் தேவா
தங்க பெலனை தரும் தேவா -2
என்னை ஆற்றி தேற்றும் தேவா
என் நிலைமையை மாற்றும் தேவா – 2

Indha soolnilaiyai maatrum song lyrics in english

Indha soolnilaiyai maatrum deva
Entha barathai neekum deva -2
Pothum yen vethanaigal pothum yen
Sanjalangal – 2
Ennai attri thetrum deva
Yen nilamaiyai mattrum deva -2

1.Malai pondra sothanaigal
Endrum Maaratha gorangal -2
Karunai kaatum deva
Thaanga belanai tharum deva -2
Ennai attri thetrum deva
Yen nilamaiyai mattrum deva -2

2.Umami nan nambiyulein
Enthan baarathai irakiyulien – 2
Karunai kaatum deva
Thaanga belanai tharum deva -2
Ennai attri thetrum deva
Yen nilamaiyai mattrum deva -2

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo