இயேசுவின் பின்னே போக – Yesuvin Pinnae poga

இயேசுவின் பின்னே போக – Yesuvin Pinnae poga

இயேசுவின் பின்னே போகத் துணிந்தேன் (3)
பின் நோக்கேன் நான் (4)
சிலுவை என் முன்னே , உலகம் என் பின்னே (3)
பின் நோக்கேன் நான் (4)
கர்த்தர் என் மித்ரு சாத்தான் என் சத்ரு (3)
பின் நோக்கேன் நான் (4)

Yesuvin Pinnae poga Thuninthean
Pin nokkean Naan
Siluvai En Munnae
Ulagam En pinnae
Pin Nokkean Naan
Karthar En Mithuru Saathaan En Sathuru
Pin Nokkean Naan

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo