ஈசன் துதி சொல்ல வாரும் – Eesan Thuthi Solla Vaarum

ஈசன் துதி சொல்ல வாரும் – Eesan Thuthi Solla Vaarum

பல்லவி

ஈசன் துதி சொல்ல வாரும், -ஆசையுடன்
இத்தரையோர் யாரும்

சரணங்கள்

1.மாசில்லான் கிரியைகளில் வல்லவர், ஒன்னார் நடுங்க;
காசினி எல்லாம் அவரை கைகூப்பித் தெண்டனிடும். -ஈசன்

2.நரரிடையில் அவர் பலத்தால் நடத்தும் விந்தைதனைப் பாரும்
விரிகடலோ டாற்றை வெறும் தரை காணப் பிரித்துவிட்டார். -ஈசன்

3.வல்லமையாய் ஆளுகின்றார், சண்டாளர் அடிபணியார்;
எல்லாரும் அவர் புகழை ஏறெடுக்கும் காலம் வரும்.-ஈசன்

4.உத்தமரை ஆதரித்து, உயிரோடே வைத்திடுவார்;
பக்தர்களை வெள்ளி பொன் போல் பரிட்சித்துச் சுத்தஞ் செய்வார்.- ஈசன்

5.சத்துருக்கள் கையில் விழத் தள்ளினாலும் மறந்திடாமல்;
எத்துயர்க்கும் நீக்கி எம்மை இரட்சைபுரிந்தார் பரனார்.-ஈசன்

6.நேர்த்தி யாகம் படைப்போடு நிமலனின் வீட்டினில் ஏகி,
தோத்திரங்கள் கீர்த்தனங்கள் சொல்லுவன் நான் ஆனந்தமாய்

7. ஆண்டவரின் தொண்டர் வாரும், அவர் புரிந்த தயை சொல்வேன்,
வேண்டுதல்கள் செய்தேன், என் விண்ணப்பம் கேட்டிரங்கி விட்டார்.-ஈசன்

8.என் கேள்வி மறுக்காத, தன் கிருபை விலக்காத
சங்கை கடவுளர்க்குச் சதாகாலம் ஸ்துத்தியமே.-ஈசன்

Eesan Thuthi Solla Vaarum song lyrics in english

Eesan Thuthi Solla Vaarum Aasaiyudan
Iththaraiyoar Yaarum

1.Maasillaam Kiriyaikalil Vallvar Onnaar Nadunga
Kaasini Ellaam Avarai Kaikoopi Thondanidum

2.Nararidaiyil Avar Belathaal Nadaththum Vinthaithanai Paarum
Virikadalodattrai Verum Tharai Kaana Pirithuvittar

3.Vallamaiyaai Aalukintraar Sandaalar Adipaniyaar
Ellarum Avar Pugalai Yearedukkum Kaalam Varum

4.Uththamarai Aatharithu Uyirodae Vaithiduvaar
Bakthargalai Velli Pon Poal Paritchithu Sutththam Seivaar

5.Saththurukkal Kaiyil Vila Thallinaalum Maranthidamal
Eththuyarkkum Neekki Emmai Ratchai Purinthaar Paranaar

6.Nearthi Yaagam Padaipodu Nimalanin Veettinil Yeagi
Thoththirangal Keerthanagal Solluvean Naan Aananthamaai

7.Aandavarin Thondar Vaaarum Avar Purintha Thayai Solluvean
Veanduthalgal Seithean En Vinnapam Keattirangi Vittar

8.En kealvi Marukkatha Than Kirubai Vilagatha
Sangai Kadavularkku Sathaakaalam Sthuthiyamae

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo