எழுந்தருள்வாய் தேவா – Eluntharulvaai Deva

எழுந்தருள்வாய் தேவா – Eluntharulvaai Deva

பல்லவி

எழுந்தருள்வாய், தேவா எழுந்தருள்வாய், தேவா!
இங்கிரங்கி மங்களமாய் எழுந்தருள்வாய்.

சரணங்கள்

1.தொழுந்தலங்கள் எழுந்தருளி
செழும்பலன்கள் பொழிவதாக!
சொன்னமொழி ‘ பின்னமின்றி
நன்னயமாய் இன்னேரம்.

2.தம்பதிகள் கெம்பீர நின்
செம்பதமே நம்பி வாழி;
சாற்றும் ஆசி ஊற்றும் ஆவி
போற்றும் உள்ளம் தேற்றும் ராஜா.

Eluntharulvaai Deva song lyrics in english

Eluntharulvaai Deva Eluntharulvaai Deva
Engirangi Mangalamaai Eluntharulvaai.

1.Thozhuthalangal Eluntharuli
Sezhumpalangal Polivathaga
Sonnamozhi Pinnamintri
Nannayamaai Innearam.

2.Thambathigal Kembeera Nin
Sembathamae Nambi Vaazhi
Sattrum Aasi Oottrum Aavi
Pottrum Ullam Theattrum Raaja.

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo