கர்த்தாவே காலாகாலமாய் – Karthavae Kaalalaalamaai

கர்த்தாவே காலாகாலமாய் – Karthavae Kaalalaalamaai

1.கர்த்தாவே, காலாகாலமாய்
எம் துணை ஆயினீர்;
நீர் இன்னும் வரும் காலமாய்
எம் நம்பிக்கை ஆவீர்.

2.உம் ஆசனத்தின் நிழலே
பக்தர் அடைக்கலம்;
உம் வன்மையுள்ள புயமே
நிச்சய கேடகம்.

3.பூலோகம் உருவாகியே,
மலைகள் தோன்றுமுன்,
சுயம்புவாய் என்றும் நீரே
மாறாப் பராபரன்

4.ஆயிரம் ஆண்டு உமக்கு
ஓர் நாளைப் போலாமே;
யுகங்கள் தேவரீருக்கு
ஓர் இமைக்கொப்பாமே.

5.சாவுக்குள்ளான மானிடர்
நிலைக்கவேமாட்டார்;
உலர்ந்த பூவைப்போல் அவர்
உலர்ந்து போகிறார்.

6.கர்த்தாவே,காலாகாலமாய்
எம் துணை ஆயினீர்;
இக்கட்டில் நற்சகாயராய்
எம் நித்திய வீடாவீர்.

Karthavae Kaalalaalamaai Song lyrics in english

Karthavae Kaalalaalamaai
Em Thunai Aayineer
Neer Innum Varum Kaalamaai
Em Nambikkai Aaveer.

2.Um Aasanaththin Nizhalae
Bakthar Adaikkalam
Um Vanmaiyulla Puyamae
Nitchaya Keadagam.

3.Boologam Uruvagiyae
Malaigal Thontrumun
Suyambuvaai Entrum Neerae
Maaraa Paraaparan

4.Aayiram Aandu Umakku
Oor Naalai Polamae
Yugangal Devareerukku
Oor Emaikoppamae

5.Saavukkullana Maanidar
Nilaikkavaemattaar
Ularntha Poovaipoal Avar
Ularnthu Pogiraar

6.Karthavae Kaalalaalamaai
Em Thunai Aayineer
Ekkattil Narsakayaraai
Em Niththiya Veedaveer.

கர்த்தாவே யுகயுகமாய் – Karthavae yugayugamaai song lyrics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo