சாதிக்கலாம் நீ வா நண்பனே ! (Saathikalam Nee vaa nanbanae) | Tamil Motivational Song

சாதிக்கலாம் நீ வா நண்பனே ! (Saathikalam Nee vaa nanbanae) | Tamil Motivational Song

சாதிக்கலாம் நீ வா நண்பனே – Saathikalam Nee vaa nanbanae

சாதிக்கலாம் நீ வா நண்பனே
உன்னை பெலப்படுத்து நேசர் இயேசுவாலே
நீயும் சாதனை செய்திடலாம்

1. காலையில் மலர்ந்து மாலையில் மறையும்
மலர்கள் மணம் வீசுதே
உறவுகள் இல்லாத பறவைகள் கூட
மகிழ்வுடன் வாழ்கின்றதே
உன்னால் ஏன் முடியாது
உள்ளத்தில் சிந்தனை செய் நண்பா
எல்லாம் செய்ய பெலன் உண்டு
உன் ஆண்டவர் இயேசுவினால்

2. தேவன் சொல்லாலே உலகினில் உதிக்கும்
ஆதவன் ஓளி வீசுதே
வானத்தில் மின்னிடும் விண்மீன்கள் கூட
தினமும் ஒளிர்கின்றதே
உன்னால் ஏன் முடியாது
உள்ளத்தில் சிந்தனை செய் நண்பா
எல்லாம் செய்ய பெலன் உண்டு
உன் ஆண்டவர் இயேசுவினால்

Saathikalam Nee vaa nanbanae song lyrics in English

Saadhikala neeva nanbane
Unnai belapadathum nesar yesuvale 2
Neeyum saadhanai siadhidalaam

Saadhikala neeva 2

Kaalayil malarndh maalayil malarum manam veesudhe

Uruvugal illadha paravaigal kooda magilodum vaalgindradhe 2

Unnal yen mudiyadh
Ullathil sinthanai siananbaa 2

Ellam siaya belanundu unn andavar yesyvinaal,unn andavar yesuvinal

Saadhikalaa neeva nanbane 2

Dhevaneen selalle ullaginal udhikum maadhavan oliveesudhe
Vaanathil vinidum vinmeengal kooda dhinamum olirgindradhe 2

Unnal yen mudiyadhu
Ullathil sindhanai sia nanbaa
Yellama siayum belanundu unn andavar yesuvinal, unn andavar yesuvinal
Saadhikala neeva nanbaane 2
Unnai belapadathum nesar yesuvinaal 2

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.

A production of Jesus Redeems ministries.

#youthSong #howtodie #MotivationalSong

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo