துன்பங்கள் என்னை நெருங்கி – Thunbangal Ennai Nerungi Lyrics

துன்பங்கள் என்னை நெருங்கி – Thunbangal Ennai Nerungi Lyrics

1. துன்பங்கள் என்னை நெருங்கி வந்தாலும்
யேசுவில் நிம்மதி பெற்றேன்.
என்ன நேர்ந்தாலும், அவர் வாக்குப்படி
நன்மைக்கே, எல்லாமே நன்மைக்கே!

நன்மைக்கே எல்லாமே
நன்மைக்கே எல்லாமே நன்மைக்கே

2.சாத்தான் என்னைச் சோதிக்க வந்த போதும்
உம் வார்த்தையால் வென்றிடுவேன்.
யேசு எனக்காய் சிந்திய ரத்தத்தால்
எனக்கு வெற்றியே வெற்றியே

3. என் பாவங்கள் சிவேரென்றி ருந்தாலும்
யேசுவின் திரு ரத்தத்தால்
பஞ்சைப் போல் மிக வெண்மை யாகிடுமே
தோத்திரம், தோத்திரம் யேசுவே.

4. மேகங்கள் சால்வை போல் உருண்டோடிடும்
எக்காளம் தொனித்திடவே
மீட்பர் என்னை அழைக்க வந்திடுவார்
நன்மைக்கே எல்லாமே நன்மைக்கே.

Thunbangal Ennai Nerungi Lyrics in English

1.Thunbangal Ennai Nerungi Vanthaalum
Yesuvil Nimmathi Pettrean
Ennai Nearnthaalum Avar Vaakkupadi
Nanmaikkae Ellamae Nanmaikkae

Nanmaikkae Ellamae
Nanmaikkae Ellamae Nanmaikkae

2.Saththaan Ennai Sothikka Vantha Pothum
Um Vaarththaiyaal Ventriduvean
Yesu Enkkaai Sinthiya Raththathaal
Enakku Vettriyae Vettriyae

3.En Paavangal Sivarentri Irunthaalum
Yesuvin Thiru Raththathaal
Panjai Poal Miga Venmai Yaagidumae
Thoththiram Thoththiram Yeasuvae

4.Meagangal Salvai Poal Urundodidum
Ekkaalam Thoniththidavae
Meerpar Ennai Alaikka Vanthiduvaae
Nanmaikkae Ellamae Nanamaikkae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo