தேற்றரவாளன் நீரே – Thetraravaalan Neerae

தேற்றரவாளன் நீரே – Thetraravaalan Neerae

தேற்றரவாளன் நீரே
என் தேவைகள் அறிந்தவரே (2)
(என்) தேவைகள் அறிந்து
(என்) தேவைக்கும் மேலாய் கிருபை தருபவரே (2)

ஐயா ஒன்றுமில்ல,
உம்மால் ஆகாதது,
நான் கண்டதில்ல,
உம்மால் முடியாதது (2)

தேவைகள் அறிந்து தேவைக்கும் மேலாய் கிருபை தருபவரே –
(என்) தேவைகள் அறிந்து தேவைக்கும் மேலாய் கிருபை தருபவரே

திக்கற்ற நேரத்தில் துணையானவர்
இக்கட்டுவேளையில் இணையானவர் – (2)
ஆதரவற்றோருக்கு அரணானவர்
கிருபைக்கு இயேசுவே சீரானவர் – (2)

ஐயா ஒன்றுமில்ல,
உம்மால் ஆகாதது,
நான் கண்டதில்ல,
உம்மால் முடியாதது (2)

(என்) பெலனை அறிந்து தேவைக்கும் மேலாய் கிருபை தருபவரே
(என்) நிலைமை அறிந்து தேவைக்கும் மேலாய் கிருபை தருபவரே
(என்) குணங்கள் அறிந்து தேவைக்கும் மேலாய் கிருபை தருபவரே
(என்) திராணியை அறிந்து தேவைக்கும் மேலாய் கிருபை தருபவரே

Thetraravaalan Neerae song lyrics in english

Thetraravaalan Neerae
En Theavaigal Arinthavrae -2
En Theavaigal Arinthu
EN Theavaikkum Mealaai Kirubai Tharubavarae -2

Aiya Ontrumilla
Ummaal Aagathathu
Naan Kandathilla
ummaal Mudiyathathu -2

Theavaigal Arinthu Theavaikkum Mealaai Kirubai Tharubavarae
En Theavaigal Arinthu Theavaikkum Mealaai Kirubai Tharubavarae

Thikkattra Nearathil Thunaiyanavar
Ekkattu Vealaiyil Inaiyanavar-2
Aatharavattrorkku Arananavar
Kirubaikku Yesuvae Seeranavar-2

Aiya Ontrumilla
Ummaal Aagathathu
Naan Kandathilla
ummaal Mudiyathathu -2

En Belanai Arinthu Theavaikkum Mealaai Kirubai Tharubavarae
En Nilamai Theavaikkum Mealaai Kirubai Tharubavarae
En Gunangal Theavaikkum Mealaai Kirubai Tharubavarae
En Thiraniyai Theavaikkum Mealaai Kirubai Tharubavarae

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo