தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்-sthothiram padiye potriduven

ஸ்தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன் -Sthothiram Paadiye Pottriduven

ஸ்தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்
தேவாதி தேவனை ராஜாதி ராஜனை
வாழ்த்தி வணங்கிடுவேன்

1. அற்புதமான அன்பே – என்னில்
பொற்பரன் பாராட்டும் தூய அன்பே
என்றும் மாறா தேவ அன்பே
என்னுள்ளம் தங்கும் அன்பே – ஸ்தோத்திரம்

2. ஜோதியாய் வந்த அன்பே – பூவில்
ஜீவன் தந்து என்னை மீட்ட அன்பே
தியாகமான தேவ அன்பே
திவ்விய மதுர அன்பே – ஸ்தோத்திரம்

3. மாய உலக அன்பை – நம்பி
மாண்ட என்னைக் கண்டழைத்த அன்பே
என்னை வென்ற தேவ அன்பே
என்னில் பொங்கும் பேரன்பே – ஸ்தோத்திரம்

4. ஆதரவான அன்பே – நித்தம்
அன்னை போல் என்னையும் தாங்கும் அன்பே
உன்னத மா தேவ அன்பே
உள்ளங் கவரும் அன்பே – ஸ்தோத்திரம்

5. வாக்கு மாறாத அன்பே – திரு
வார்த்தை உரைத்தென்னைத் தேற்றும் அன்பே
சர்வ வல்ல தேவ அன்பே
சந்ததம் ஓங்கும் அன்பே – ஸ்தோத்திரம்

 

Sthothiram Paadiye Pottriduven
Devaathi Devanai raajaathi raajanai
vaalththi vanangiduvaen

1.Arputhamaana anbae – ennil
porparan paaraattum thooya Anbae
entum maaraa thaeva Anbae
ennullam thangum Anbae – sthoththiram

2.Jothiyaai vantha Anbae – poovil
jeevan thanthu ennai meetta Anbae
thiyaakamaana Deva Anbae
thivviya mathura Anbae – sthoththiram

3.Maaya ulaka anbai – nampi
maanda ennai kandalaiththa Anbae
ennai ventra Deva Anbae
ennil pongum pearanbae – sthoththiram

4.Aatharavaana Anbae – niththam
annai pol ennaiyum thaangum Anbae
unnatha maa thaeva Anbae
ullanm kavarum Anbae – sthoththiram

5. vaakku maaraatha Anbae – thiru
vaarththai uraiththennaith thaettrum Anbae
sarva valla Deva Anbae
santhatham oongum Anbae – sthoththiram

ஆனதால், கர்த்தர் வருமளவும் நீங்கள்

காலத்துக்குமுன்னே யாதொன்றைக்குறித்தும்

தீர்ப்புச்சொல்லாதிருங்கள்,

இருளில் மறைந்திருக்கிறவைகளை

அவர் வெளியரங்கமாக்கி,

இருதயங்களின் யோசனைகளையும்

வெளிப்படுத்துவார்;

அப்பொழுது அவனவனுக்குரிய

புகழ்ச்சி தேவனால் உண்டாகும்.

Therefore judge nothing before the time,

until the Lord come,

who both will bring to light

the hidden things of darkness,

and will make manifest the counsels

of the hearts:

and then shall every man have praise of God.

ICorinthians, I கொரிந்தியர் 4:5

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo