நாம் ஆசீர்வதிக்கும் கிண்ணம் – Naam Aaseervathikkum Kinnam

நாம் ஆசீர்வதிக்கும் கிண்ணம் – Naam Aaseervathikkum Kinnam

நாம் ஆசீர்வதிக்கும் கிண்ணம்
கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்குகொள்வதன்றோ

1. ஆண்டவர் எனக்குச் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும்
நான் என்ன கைம்மாறு செய்வேன்
மீட்புக்காக நன்றி கூறிக் கிண்ணத்தைக் கையில் எடுத்து
ஆண்டவருடைய திருப்பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பிடுவேன்

2. ஆண்டவர் தம் அடியாரின் மரணம்
அவருடைய பார்வையில் மிக மதிப்புக்குரியது
ஆண்டவரே நான் உம் அடியேன் உம் அடியாளின் மகன்
என் கட்டுகளை நீர் அவிழ்த்து விட்டீர்

3. புகழ்ச்சிப் பலியை உமக்குச் செலுத்துவேன்
ஆண்டவருடைய திருப்பெயரைக் கூவி அழைப்பேன்
ஆண்டவருடைய மக்கள் அனைவரிடையேயும்
அவருக்கு என் பொருத்தனைகளைச் செலுத்துவேன்

Naam Aaseervathikkum Kinnam song lyrics in english

Naam Aaseervathikkum Kinnam
Kiristhuvin Raththathil Pangukolvathantro

1.Aandavar Enakku Seitha Ella Nanmaikalukkavum
Naan Enna Kaimaaru Seivean
Meetpukkaga Nantri Koori Kinnaththai Kaiyil Eduththu
Aandavarudaiya Thirupeayarai Solli koopiduvean

2.Aandavar Tham Adiyaarin Maranam
Aavarudaiya Paarvaiyil Miga Mathippukuriyathu
Aandavarae Naan Um Adiyean Um Adiyaalin Magan
En Kattukalai Neer Avalinthu Vitteer

3.Pugalchi Palaiyai Umakku Seluthuvean
Aandavarudaiya Thirupeayarai Koovi Alaippean
Aandavarudaiya Makkal Anaivaridaiyeyum
Avarukku En Poruthanaikalai Seluthuvean

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo