பரமண்டலங்களில்‌ வீற்றிருக்கும் – Paramandalangalil Veettrirukkum Lyrics

Deal Score0
Deal Score0

பரமண்டலங்களில்‌ வீற்றிருக்கும் – Paramandalangalil Veettrirukkum Lyrics

1.பரமண்டலங்களில்‌ வீற்றிருக்கும்‌
பரமபிதாவே, எந்நாளும்‌
பரிசுத்தப்படுக உம்‌ நாமம்‌.
பரிவுடன்‌ வருக உம்‌ ராஜ்ஜியம்

2.பரலோகத்தில்‌ உமது சித்தம்‌
பண்புடன்‌ செய்யப்படுவது போல்‌
தரணியிலுமது சித்தமுமே
தவறாது செய்யப்படுக சதா.

3.அன்றன்றுள்ள எம்‌ ஆகாரம்‌
அன்புடன்‌ எங்களுக்கீந்தருளும்‌
நன்றயலார்‌ கடன்‌ யாம்‌ மன்னிக்கும்‌
நன்னயம்‌ போலெம்‌ பிழை மன்னியும்‌.

4.தேவ சோதனைக்‌ கெமை விலக்கி
தீமையினின்றெமை இரட்சியுமே,
மேவும்‌ ராஜ்ஜியம்‌, வல்லலை, மகிமை
மிகவும்‌ உமதென்றுமே ஆமேன்‌.

Paramandalangalil Veettrirukkum Lyrics in English

1.Paramandalangalil Veettrirukkum
Paramapithavae Ennaalum
Parisuththapaduga Um Naamam
Parivudan Varuga Um Raajjiyam

2.Paralogaththil Umathu Siththam
Panpudan Seiyapaduvathu Poal
Tharanilumathu Siththamumae
Thavaraathu Seiyapaduga Sathaa

3.Antranthulla Em Aagaaram
Anbudan Engalukkeentharulum
Nantrayalaar Kadanyaam Mannikkum
Nannayam Polem Pilai Manniyum

4.Deva Sothanaikku Emmai Vilakki
Theemaiyintremmai Ratchiyumae
Meavum Rajjiyam Vallalai Magimai
Migavum Umathentrumae Amen

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo