பார சிலுவையிலே – Paara Siluvaiyilae

பார சிலுவையிலே – Paara Siluvaiyilae

பார சிலுவையிலே
என் பாவம் சுமந்தவரே-2
என் பாவம் சுமந்தவரே-2

1) நீர் எனக்காக அடிக்கப்பட்டீர்
நீர் எனக்காக நொறுக்கப்பட்டீர்
நீர் எனக்காக வாதிக்கப்பட்டீர்
நீர் எனக்காக சோதிக்கப்பட்டர் -2

2) என் பாவங்களை மன்னித்தவரே
என் சாபங்களை அழித்தவரே
என் நுகங்களை முறித்தவரே
என் கட்டுகளை அறுத்தவரே -2

3) நீர் எனக்காக பாவமானீரே
நீர் எனக்காக கோரமானீரே
நீர் எனக்காக மரித்தவரே
நீர் எனக்காக உயிர்த்தெழுந்தவரே-2

Paara Siluvaiyilae song lyrics in english

Paara Siluvaiyilae
En Paavam Sumanthavarae-2
En Paavam Sumanthavarae-2

1.Neer Enakkaga Adikkapatteer
Neer Enakkaga Norukkpatteer
Neer Enakkaga Vaathikkpatteer
Neer Enakkaga Sothikkapatteer-2

2.En Paavangalai Mannithavarae
En Saabangalai Aliththavarae
En Nugangalai Muriththavarae
En Kattukalai Aruththavarae-2

3.Neer Enakkaga Paavamaaneerae
Neer Enakkaga Koramaanirae
Neer Enakkaga Marithavarae
Neer Enakkaga Uyirthelunthavrae-2

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo