பாவம் நீக்கும் ஓர் ஊற்றை – Paavam Neekkum Oor Oottrai

பாவம் நீக்கும் ஓர் ஊற்றை – Paavam Neekkum Oor Oottrai

பாவம் நீக்கும் ஓர் ஊற்றை அறிவேன்.
இருள் நீங்கும் இடமுமறிவேன்
பாரங்கள் நீக்கி பார்வை ஈந்திட
கல்வாரியின் இரத்தத்தில் மகா வல்லமையுண்டு!

I know fount where sins are washed away
I know a place where night is turned to day
Burdens are lifted, blind eyes made to see
There’s wonder working power.

Paavam Neekkum Oor Oottrai song lyrics in english

Paavam Neekkum Oor Oottrai Arivean
Irul Neengum Idamumarivean
Paarangal Neekki Paarvai eenthida
kalvaariyin Raththathil Maga vallamai undu

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo