போதனையில் பெரியவரே – Pothanaiyil Periyavarae

போதனையில் பெரியவரே – Pothanaiyil Periyavarae

போதனையில் பெரியவரே
வாருமையா போதகரே – 2

மாசில்லா பரிசுத்தரே வாருமையா போதகரே
ஆவியால் என்னை அபிஷேகம்பண்ண
வாருமையா போதகரே – 2

1. குருடருக்கு வழிகாட்ட
வாருமையா போதகரே – 2 – மாசில்லா

2. மதியில்லா எங்கள் நடுவில் மகிமையாய்
வாருமையா போதகரே – 2 – மாசில்லா

3. இருளான எம்மை வெளிச்சத்தால் நிரப்ப
வாருமையா போதகரே – 2 – மாசில்லா

4. தேனிலும் இனிய உம் குரலைக் கேட்க
வாருமையா போதகரே – 2 – மாசில்லா

5. உயிருள்ள உம்மை தொடர
வாருமையா போதகரே – 2 – மாசில்லா

6.ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்ய
வாருமையா போதகரே – 2 -மாசில்லா

7. ஆராதனையில் அன்பானவரே
வாருமையா போதகரே – 2 – மாசில்லா

Pothanaiyil Periyavarae Song lYrics in English

Pothanaiyil Periyavarae
Vaarumaiya Pothagarae

Maasilla Parisuththarae Vaarumaiya Pothagarae
Aaviyaal Ennai Abisheham Panna
Vaarumaiya Pothagarae

1.kurudarkku Vazhikaatta Vaarumaiya Pothagarae – Maasilla

2.Mathiyilla Engal Naduvil Magimaiyaai
Vaarumaiya Pothagarae – Maasilla

3.Irulaana Emmai Velichathaal Nirappa
Vaarumaiya Pothagarae – Maasilla

4.Theanilum Iniya Um Kuralai Keatka
Vaarumaiya Pothagarae – Maasilla

5.Uyirulla Ummai Thodara
Vaarumaiya Pothagarae – Maasilla

6.Oruvaraai Periya Adhisayam Seiya
Vaarumaiya Pothagarae – Maasilla

7.Aarathaniyil Anbanavarae
Vaarumaiya Pothagarae – Maasilla

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo