மேகங்களுடேனே வருகிறார் – Meganggaludeneh varugiraar Lyrics

மேகங்களுடேனே வருகிறார் – Meganggaludeneh varugiraar Lyrics

மேகங்களுடேனே வருகிறார்
கண்கள் யாவும் அவரை காணும்
குத்தினவர்கள் அவரை காண்பார்கள்
கோத்திரங்கள் பார்த்து புலம்பும்

வருகிறார் வருகிறார்
வருகிறார் இயேசு வருகிறார்

ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா
ஹல்லேலூயா இயேசு வருகிறார்

1.இருந்தவரும் இருக்கின்றவரும்
வருபவரும் சர்வ வல்லவர்
ஏசுவே உமக்கே மகிமை
ராஜனே உமக்கே மகிமை

2.அல்பாவும் ஒமேகாவும்
ஆதியும் அந்தமுமானவ்ர்
ஏசுவே உமக்கே மகிமை
ராஜனே உமக்கே மகிமை

Meganggaludeneh varugiraar Lyrics in English

Meganggaludeneh varugiraar kangal yaavum avarei kaanum

Kuthinavargal avarei kaanbaargal..Koothiranggal parthu pulambum

Varugiraar…Varugiraar
Varugiraar…Yesu Varugiraar

Halleluyah…Halleuyah
Halleluyah…Yesu Varugiraar

1.Irunthavarum irukindravarum varubavarum sarva vallavar -2x

Yesuve umakke magimai..Raajanae umakke magimai

2.Albaavum Omegaavum Athiyum Anthamumaanaver

Yesuve umakke magimai..Raajanae umakke magimai

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo