வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தது – Varuthapattu Baaram Sumanthathu

வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தது – Varuthapattu Baaram Sumanthathu

வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தது போதும்
கட்டப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருந்தது போதும்
துக்கங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறும்
கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கு களிப்பாக மாறும்

ஜீவனும் வந்ததே சுகமும் வந்ததே
பெலனும் வந்ததே ஆறுதல் வந்ததே

1.தாங்க முடியாத தவிப்பில் மூழ்கி
சோதனையின் சூலையில் பொசுங்கிடும் போது
சொந்தங்களெல்லாம் பகையாக நின்ற போது
அவமானப்படுத்தி பேசியபோது

2. செய்யாத குற்றத்தை என் மேலே சுமத்தி
சிறை பிடிக்க வைத்தானே பொல்லாத சாத்தன்
பெற்றவர் கூட தள்ளிவிட்டபோது
போதித்தவர் கூட புரியாத போது

3. விசுவாசத்தாலே அசையாமல் நின்றேன்
வாய் மேலே கை வைத்து பேசாமல் நின்றேன்
மீட்பர் வந்தாரே கரத்தால் அனைத்தார்
இனிமேல் வாழ்க்கை வளமானதே

Varuthapattu Baaram Sumanthathu song lyrics in English

Varuthapattu Baaram Sumanthathu pothum
Kattapatta Vaalkkaiyil Irunthathu Pothum
Thukkangal Ellam Santhosamaai Maarum
Kanneerin Pallathakku Kalippaga Maarum

Jeevanum Vanthathae Sugamum Vanthathae
Belanum Vanthathae Aaruthal Vanthathae

1.Thaanga Mudiyatha Thavippil Moolgi
Sothanaiyin Soozhaiyil Posungidum Pothu
Sonthangalellam Pagaiyaga Nintra Pothu
Avamanapaduthi Peasiyapothu

2.Seiyatha Kuttraththai En Malae Sumaththi
Sirai Pidikka Vaiththanae Pollatha Saaththan
Pettravar Kooda tHallivitta Pothu
Pothtithavar Kooda Puriyatha Pothu

3.Visuvasathalae Asaiyamal Nintrean
Vaai Malae Kai Vaithu Peasamal Nintrean
Meetpar Vantharae Karathaal Anaithar
Inimael Vaalkkai Valamanathae

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo