வல்லமையின் ஆவியே – Vallamayin aaviyae

வல்லமையின் ஆவியே – Vallamayin aaviyae

Lyrics
Vallamayin aaviyae
Vallamayin aaviyae
Enakkulae Vaarumae
Ennai Uyir Pera Seiyummae

Verse 1
Thaneerai rasamaaga maatriya vallamai
Kurudarin kangalai thiranthitta vallamai
Sevidarai ketkka seitha um vallamai
Pisaasai thurathina adhisaya vallamai

Chorus
Vallamayin aaviyae
Vallamayin aaviyae
Enakkulae Vaarumae
Ennai Uyir Pera Seiyummae

Verse 2
Sengadal irandaaga pilandha um vallamai
Paarvonin senaiyai veezhthiya vallamai
Megasthambam melirundhu nadathiya vallamai
Vanaandirathil mannaavai kodatha um vallamai

Chorus
Vallamayin aaviyae
Vallamayin aaviyae
Enakkulae Vaarumae
Ennai Uyir Pera Seiyummae

Verse 3
Kaarirul irundhu kaatha um vallamai
Kanmalai mel ennai niruthiya vallamai
Paavathil irundhu meeta um vallamai
Ratchippau kodutha um raththaathin vallamai

Bridge
Dheva aaviyae
Jeeva Thanneerae
Abishegathinal nirapumae
Umakkaai vaazhndhida
Umakkaai uzhaithida
Undhan kirubaiyaal nirapumae

Chorus
Vallamayin aaviyae
Vallamayin aaviyae
Enakkulae Vaarumae
Ennai Uyir Pera Seiyummae

Vallamayin aaviyae
Vallamayin aaviyae
Enakkulae Vaarumae
Ennai Uyir Pera Seiyummae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo