வாரும் மனந்திரும்பி வாரும் – Vaarum Mananthirumbi Vaarum

Deal Score0
Deal Score0

வாரும் மனந்திரும்பி வாரும் – Vaarum Mananthirumbi Vaarum

பல்லவி

வாரும், மனந்திரும்பி வாரும், கிறிஸ்துவிடம்
சேரும்; திடமுடனே சேரும்.’

அனுபல்லவி

ஆரும் வரலாம், நித்திய பேறும் பெறலாம்; வந்தோர்
ஆரையும் தள்ளிவிடார்; தாராளமா யெளியோர், –வாரும்

சரணங்கள்

1.தெருக்கடோறு மலைந்த தீயர்க்கு மிடமுண்டு;
சிதறி வேலிகடோறும் திரிந்தோரையும் பண்டு
உருக்கமுட னழைத்த திருக்கருணையுங் கண்டு
உள்ளநோய் துயரோடு மெள்ளத் தள்ளாடிக்கொண்டு, -வாரும்

2.தாழ்வோடழுது தியங்கும் நிர்ப்பந்தரும்
தம்பவச் சேனையால் தத்தளித்தோர் ஆகும்,
நாளும் வருங்கோபாக்கினைக்கு ‘வெருவினோரும்,
நானே பாவியென்றோரும் நடுநடுங்கின பேரும்,-வாரும்

3.பரினோராம் ‘தாசில்வந்தாலும் உதறித்தள்ளார்
பரிதாபம் அன்பிரக்கம் திரு உள்ளத்திலுள்ளார்;
கதித்த மோட்சத்திற் பங்கு கள்ளனுக் கீந்த நல்லார்
கனிந்து வருவோர் தம்மைச் சினந்து நில்லென்று சொல்லார்-வாரும்

Vaarum Mananthirumbi Vaarum song lyrics in English

Vaarum Mananthirumbi Vaarum Kiristhuvidam
Searum Thidamudanae Searum

Aarum Varalaam Niththiya Pearum Peralaam Vanthor
Aaraiyum Thallividaar Thaaralamaa Yealiyoar

1.Thearukkadoru Malaintha Theeyarkku Idamindu
Sithari Vealikadorum Thirinthoraiyum Pandu
Urukkamudan Alaiththa Thirukkanaiyum Kandu
Ulla Noar Thuyarodu Mella Thalladikondu

2.Thazhvodaluthu Thiyangum Nirpantharum
Thamba Seanaiyaal Thathrhalithor Aagum
Naalum Varum Kobakkinaikku Veruvinorum
Naanae Paavientrum Nadunadungina Pearum

3.Parinoraam Thaasil Vanthaalum Utharithallaar
Parithaabam Anbirakkam Thiru Ullathillulaar
Kathitha Motchathirku Pangu Kallanukku Keentha Nallaar
Kaninthu Varuvor Thammai Sinanthu Nillentru Sollaar

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo