வேதா தயை நிறை தாதா – Vedha Thayai Nirai Thatha

Deal Score0
Deal Score0

வேதா தயை நிறை தாதா – Vedha Thayai Nirai Thatha

பல்லவி

வேதா, தயை நிறை ‘தாதா, ஏசு
நாதா, அருள் தா.

அனுபல்லவி

போதா, மனுடர்கள் புரி பவம் அற, ‘நரனாய்த் தீயன்
போலே துயர் அடைந்துமா தயை
யாலே மரித் தெழுந்த தேவனே,

சரணங்கள்

1.என்தன் நீதி ஓர் கந்தை அல்லவோ, பரனே?-ஏழைக்
கேது துணை உன்தன் ‘தாரகம் அன்றி, தற்பரனே?
வந்தடைந்தனன் உன்தனை; அன்பு
தந்தரவணைத் தென்தனைத் தய
வாக ‘உரு பவம் அடங்கலும்,
போகத் ‘துய்யன் ஆகவே என்றும்,

2.பாவம தென்தனை மேவிக் கெடுத்ததே, தேவா;-உன்தன்
பற்ற தல்லா தினி உற்றதுணை இல்லை, கா, வா,
சாவுவரில் என் ஆவி கலங்கித்
தவித்திடாமலே களித்து; நன்மன
தாகப் ‘பர கதியை நோக்கி அங்
கேக, நித்திய பாகம் அடைய,

Vedha Thayai Nirai Thatha Song Lyrics in English

Vedha Thayai Nirai Thatha
Naatha Arul Tha

Potha Manudargal Puri Pavam Ara Naranaai Theeyan
Polae Thuyar Adainthumaa Thayai
Yalae Marithealuntha Devanae

1.Enthan Neethi Oor Kanthai Allavo Paranae Yealai
Keathu Thunai Unthan Thaaragam Antri Tharparanae
Vanthadainthanan Unthanai Anbu
Thantharavanai Thenthanai Thaya
Vaaga Uru Pavam Adangalum
Poga Thuiyan Aagavae Entrum

2.Paavama Thenthanai Meavi Keduththae Deva Unthan
Pattra Thalla Thini Uttrathunai Illai Kaavaa
Saavuvaril En Aavi Kalangi
Thavithidamalae Kaliththu Nanmana
Thaaga Para Kathiyai Nokki An
keaga Niththiya Paagam Adaiya

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo