ஆர் இவர் ஆரோ – Aar Ivar Aaroo

ஆர் இவர் ஆரோ – Aar Ivar Aaroo

ஆர் இவர் ஆரோ? ஆர் இவர் ஆரோ?
ஆர் இவர்? பரன் வார்த்தை மாமிசம்
ஆயினர் இவரோ?

1.ஈர் ஐந்து குணம் இல்லாதோர் போலே
பாரினில் ஓர் எளிய கன்னிகையின்
பாலர் ஆனாரோ?

2.ஊரில் ஓர் இடமும் உகந்திட இல்லையோ
சீர் அல்லாக் குடியிற் பிறந்தார் அதி
சயம் ஆனவரோ?

3.கர்த்ததத்துவமோ காணாது தோள் மேல்
சுற்றிவைக்கப் பழந்துணியோ? இவர்
தூங்கப் புல் அணையோ?

4.சேனைதூதர்! இதோ சிறப்புடன் பாட
கானகக் கோனர் காண வர இவர்
கர்த்தர் ஆவாரோ?

Aar Ivar Aaroo song lyrics in english

Aar Ivar Aaroo Aar Ivar Aaroo
Aar Ivar Paran Vaarththai Maamisam
Aayinar Evaro?

1.Eer Ainthu Gunam Illathoor Polae
Paarinil Oor Ealiya Kannikaiyin
Paalar Aanaaro

2.Ooril Oor Edamum Uganthida Illaiyo
Seer Allaa Kudiyir Piranthaar Athisayam Aanavaro

3.Karththathuvamo Kaanaathu Thozh Meal
Suttri-Vaikka Palanthuniyo Evar
Thoongapul Anaiyo

4.Seanai Thoothar Itho Sirappudan Paada
Kaanaka Koanar Kaava Vara Evae
Karththar Aavaaro

மகலாலெயேல் அறுபத்தைந்து வயதானபோது, யாரேதைப் பெற்றான்.

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo