ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே – Aathuma Katharai Thuthikintrathae

ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே – Aathuma Katharai Thuthikintrathae

பல்லவி

ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே,-என்றன்
ஆவியும் அவரில் களிக்கின்றதே,-இதோ!

அனுபல்லவி

நேர்த்தியாய்ப் பாடுவேன், நிதங்கனிந்தே எந்தன்
பார்த்திப னுட பதந் தினம்பணிந்தே.-இதோ! – ஆத்துமா

சரணங்கள்

1. அடிமையின் தாழ்மையைப் பார்த்தாரே,-என்னை
அனைவரும் பாக்கிய மென்பாரே,
முடிவில்லா மகிமை செய்தாரே,-பல
முடையவர் பரிசுத்தர் என்பாரே.-இதோ! – ஆத்துமா

2. பயப்படும் பத்தருக் கிரங்குகிறார்,-நரர்
பார்த்திடப் பெருஞ்செயல் புரிகின்றார்;
உயர்த்திடு நரர்களைச் சிதறடிப்பார்,-தன்னை
உகந்தவர் தாழ்ந்திடில் உயர்த்துகின்றார்.-இதோ! – ஆத்துமா

3. முற்பிதாக் களுக்கவர் சொன்னதுபோல்-அந்த
முனியாபி ராமுட ஜனமதன்பால்,
நட்புடன் நினைவொடு நல்லிஸ்ரேல்-அவன்
நலம்பெற ஆதரித் தார்மறவேல்.-இதோ! – ஆத்துமா

Aathuma Katharai Thuthikintrathae Song lyrics in English 

Aathuma Katharai Thuthikintrathae Entran
Aaviyum Avaril Kalikkintrathae – Itho

Nearththiyaai Paaduvean Nithanganinthae Enthan
Paarththipanuda Patham Thinam Paninthae Itho

1.Adimaiyin Thaazhmaiyaai Paarththaarae – Ennai
Anaivarum Bakkiya Menbaarae
Mudivilla Magimai Seitharae Pala
Mudaiyavar Parisuththar Enbaarae – Itho

2.Bayappadum Baktharum Kirangukiraar – Narar
Paarththida Pearunjseyal Purikintraar
Uyarththidu Nararkalai Siraradippaar Thannai
Uganthavar Thaazhnthidil Uyarththukintraar – Itho

3.Murpithaa Kalukkavar Sonnathu Poal Antha
Muniyaapi Raamuda Janamathanpaal
Natpudan Ninaivodu Nallisarael Avan
Nalam Peara Aathari Thaarmaraveal – Itho

பின்னும் ஆதாம் தன் மனைவியை அறிந்தான்; அவள் ஒரு குமாரனைப் பெற்று: காயீன் கொலைசெய்த ஆபேலுக்குப் பதிலாக, தேவன் எனக்கு வேறொரு புத்திரனைக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி, அவனுக்கு சேத் என்று பேரிட்டாள்.

ஆதியாகமம் | Genesis: 4: 25

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo