மறவாதே மனமே தேவ சுதனை – Maravathey Manamae Deva Suthanai

மறவாதே மனமே தேவ சுதனை – Maravathey Manamae Deva Suthanai

பல்லவி

மறவாதே, மனமே,-தேவ சுதனை
மறவாதே, மனமே,-ஒருபொழுதும்

சரணங்கள்

1. திறமதாக உனைத் தேடிப் புவியில் வந்து,
அறமதாகச் செய்த ஆதி சுதன் தயவை – மறவாதே

2. விண்ணின் வாழ்வும் அதன் மேன்மை அனைத்தும் விட்டு
மண்ணில் ஏழையாக வந்த மானு வேலை – மறவாதே

3. கெட்ட மாந்தர் பின்னும் கிருபை பெற்று வாழ,
மட்டில்லாத பரன் மானிடனான தயவை – மறவாதே

4. நீண்ட தீமை யாவும் நீக்கிச் சுகம் அளித்திவ்
வாண்டு முழுதும் காத்த ஆண்டவனை எந்நாளும் – மறவாதே

5. நித்தம் நித்தம் செய்த நிந்தனை பாவங்கள்
அத்தனையும் பொறுத்த அருமை ரட்சகனை – மறவாதே

6. வருடம், வருடம் தோறும் மாறாத் தமதிரக்கம்
பெருகப் பெருகச் செய்யும் பிதாவின் அனுக்ரகத்தை – மறவாதே

Maravathey Manamae Deva Suthanai song lyrics in english 

Maravathey Manamae Deva Suthanai
Maravathey Manamae Oru Pozhuthum

1.Thiramathaaga Unai Theadi Puviyil Vanthu
Aramathaaka Seitha Aathi Suthan Thayavai

2.Vinnin Vaazhvum Athan Meanmai Anaiththum Vittu
Mannil Yealaiyaai Vantha Maanu Vealai

3.Keatta Maanthar Pinnum Kirubai Pettru Vaazha
Mattillaatha Paran Maanidanaana Thayavai

4.Neenda Theemai Yaavum Neekki Sugam Aliththiv
Vaandu Muzhuthum Kaaththa Aandavanai Ennaalum

5.Niththam Niththam Seitha Ninthanai Paavangal
Aththanaiyum Poruththa Arumai Ratchakanai

6.Varudam Varudam Thorum Maaraa Thamathirakkam
Peruga Peruga Seiyum Pithaavin Anukkrakaththai

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo