அக்கினி அபிஷேகம் ஈந்திடும் – Akkini abishegam eenthidum Lyrics

அக்கினி அபிஷேகம் ஈந்திடும் – Akkini abishegam eenthidum Lyrics

அக்கினி அபிஷேகம் ஈந்திடும்
தேவ ஆவியால் நிறைத்திடும்
தேவா தேவா இக்கணமே ஈந்திடும்

1. பரமன் இயேசுவை நிறைத்தீரே
பரிசுத்த ஆவியால் நிறைத்திடும்
உந்தன் சீஷருக்களித்தீரெ
அன்பின் அபிஷேகம் ஈந்திடும்
தேவா தேவா இக்கணமே ஈந்திடும் — அக்கினி

2. சிம்சோன் கிதியோனை நிறைத்தீரே
கர்த்தரின் வல்லமையால் நிறைத்திடும்
தீர்க்கன் எலிசாவுக் களித்தீரே
இரட்டிப்பின் வரங்களால் நிறைத்திடும்
தேவா தேவா இக்கணமே ஈந்திடும் — அக்கினி

3. வானில் இயேசு வருகையிலே
நானும் மறுரூபம் ஆகவே
எந்தன் சாயல் மாறிடவே
மைந்தன் ஆவியால் நிறைத்திடும் — அக்கினி

Akkini abishegam eenthidum Lyrics in english

Akkini abishegam eenthidum
deva aaviyaal niraiththidum
devaa devaa ikkanamae eenthidum

paraman Yesuvai niraitheerae
parisuththa aaviyaal niraithidum
unthan shesharukkalitheerae
anbin abishegam eenthidum  — Akkini

simson kidhiyonai niraitheerae
kartharin aaviyaal niraithidum
theerkkan elisaavukkalitheerae
rattippin varangalal niraiththidum — Akkini

vaanil yesu varugayilae
naanum marurubam aagave
enthan saayal maaridave
mainthan aaviyal niraithidum — Akkini

2 Comments

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo