அன்பரே நானும்மில் – Anbarae Naanummil

அன்பரே நானும்மில் – Anbarae Naanummil

1.அன்பரே! நானும்மில் அன்பு கூருகிறேன்
துன்பப்பட்டும் என்னில் நீர் அன்பு கூர்ந்தீரே

பல்லவி

நேசிக்கிறேன் நானும்மை
நேசித்து சேவிப்பேன்!
தாசனென் யாவையுமே
தாறேன் மீட்பா!

2. உம் தொனி கேட்க நான் என்றும் வாஞ்சிக்கிறேன்
உம் சித்தமே செய்ய தினம் ஆசிக்கிறேன்!

3.நானும் சொந்தமதால் உம்மை நேசிக்கிறேன்!
நீரென் சொந்தமதால் வேறெதும் ஆசியேன்!

Anbarae Naanummil song lyrics in English 

1.Anbarae Naanummil Anbu Koorukirean
Thunbapattum Ennil Neer Anbu Koorntheerae

Neasikkirean Naanummai
Neasiththu Seavippean
Thaasanean Yaavaiyumae
Thaarean Meetpa

2.Um Thoni Keatka Naan Entrum Vaanjikkirean
Um Siththamae Seiyya Thinam Aasikkirean

3.Naanum Sonthamathaal Ummai Neasikkirean
Neerean Sonthamathaal Veareathum Aasiyean

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo