அருள் ஏராளமாய் பெய்யும் – Arul yeeralamai peiyum There shall be showers of blessing 

அருள் ஏராளமாய் பெய்யும் – Arul yeeralamai peiyum There shall be showers of blessing 

1. அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்
உறுதி வாக்கிதுவே!
ஆறுதல் தேறுதல் செய்யும்
சபையை உயிர்ப்பிக்குமே (திரளாம் மிகுதியே )

பல்லவி

அருள் ஏராளம்
அருள் அவசியமே
அற்பமாய் சொற்பமாயல்ல
திரளாய் பெய்யட்டுமே

2. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
மேகமந்தார முண்டாம்
காடான நிலத்திலேயும்
செழிப்பும் பூரிப்புமாம் – அருள்

3. அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்
இயேசு! வந்தருளுமேன்!
இங்குள்ள கூட்டத்திலேயும்
க்ரியை செய்தருளுமேன்.  (இறங்கி தங்கிடுமேன்) – அருள்

4. அருள் ஏராளமாயப் பெய்யும்
பொழியும் இச்சணமே (இந்நேரமே )
அருளின் மாரியைத் தாரும்
ஜீவ தயாபரரே. – அருள்

Arul yeeralamai peiyum song lyrics in English 

Arul Yearaalamaai Peiyum
Uruthi Vakkithuvae
Aaruthal Thearuthal Seiyum
Sabaiyai Uyirpikkumae   (Thiralaam Miguthiyae)

Arul Yearaalam
Arul Avasiyamae
Arpamaai Sorpamaai alla
Thiralaai Peiyattumae

Arul Yearaalamaai Peiyum
Mega Mantharaa Mundaam
kaadaana Nilathilaeyum
Sezhippum Poorippumaam

Arul Yearaalamaai Peiyum
yesu Vantharulumaen
Ingulla Kottathilaeyum
Kiriyai Seitharulumaen  (Irangi Thangidumean)

Arul Yearaalamaai Peiyum
Pozhium Etchanamae
Arulin Maariyai Thaarum
Jeeva Thayapararae


அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் – Arul Yearaalamaai Peiyum

1. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்
அன்பின் வாக்குத் தத்தமே
ஆறுதல் தேறுதல் ஈவார்
ஆண்டவர் மேலிருந்து

அருள் ஏராளம்
அருள் அவசியமே;
க்ருபைத் துளிகள் போதாது
மாரியாய்த் தந்தருளும்!

2. அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்
மீண்டும் உயிர்ப்பித்திடும்
மேடு பள்ளங்களின் மேலும்
கேள் மாமழையின் சத்தம்! – அருள்

3. அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்
எம்மேலனுப்பும் கர்த்தா!
உம் வாக்கை எண்ணி நீர் எம்மை
இப்போ உயிர்ப்பித்திடும் – அருள்

4. அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்
இன்றே பெய்திட்டால் நலம்;
பாவ அறிக்கை செய்கிறோம்
இயேசுவின் நாமத்திலே – அருள்

1.Arul Yearaalamaai Peiyum
Anbin Vaakku Thaththamae
Aaruthal thearuthal Eevaar
Aandavar Mealirunthu

Arul Yearaalam
Arul Avasiyamae
Kirubai Thulikal Pothaathu
Maariyaai Thantharulum

2.Arul Yearaalamaai Peiyum
Meendum Uyirpiththidum
Meadu Pallangalain Mealum
Keal Maamalaiyin Saththam

3.Arul Yearaalamaai Peiyum
Emmealanuppum Karththaa
Um Vaakkai Enni Neer Emmai
Ippo Uyirppiththidum

4.Arul Yearaalamaai Peiyum
Intrae Peithittaal Nalam
Paava Arikkai Seikirom
Yeasuvin Naamaththilae

 

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo