அதோ வாறார் மேகத்தின் மேல் -Atho vaaraar megathin mel

அதோ வாறார் மேகத்தின் மேல் – Atho vaaraar Megathin mael

1. அதோ வாறார் மேகத்தின் மேல்
அறையுண்டு மாண்டவர்
ஆயிர மாயிரம் தூதர்
அவரோடு தோன்றுறார்
அல்லேலூயா!
ஆள வாறார் பூமியை

2. மன்னர் பிரான் கிறிஸ்துவை
மானிடர் கண் கண்டிடும்
முன்னவரை விற்றவரும்
வன் க்ரூசிலேற்றினோரும்
அங்கலாய்த்து
மேசியாவைக் காண்பாரே

3. அன்பா லடைந்த காயங்கள்
அவர் அங்கம் மேல் காணும்
அதுவே அவர் பக்தர்க்கு
அளிக்கும் மா மகிழ்ச்சி!
ஆனந்தமாய்
அவர் தழும்பைக் காண்போம்!

4. ஆம் அனைவரும் தொழட்டும்
அண்ண லேசைப் பணிந்து
அவருக்கே இராஜியமும்
மகிமை வல்லமையும்!
அல்லேலூயா
நித்ய தேவ நீர் வாரும்!

Atho vaaraar megathin mel song lyrics in english

1.Atho vaaraar Megathin mael
Aaraiyundu Maandavar
Aayira Maayiram Thoothar
Avarodu Thontruraar
Alleluya
Aala Varaar Boomoyai

2.Mannai Piraan Kiristhuvai
Maanidar Kan kandidum
Munnavarai Vittavarum
Van kurusilettrinorum
Ankalaaithu
Measiyavai Kanbaarae

3.Anbaal Adaintha Kaayangal
Avar Angam Meal Kaanum
Athuvae Avar Baktharukku
Azhikkum Maa Magilchi
Aananthamaai
Avar Thalumbai Kaanpom

4.Aam Anaivarum Thozhattum
Annaal Yesuvai paninthu
Avarukkae Raajiyamum
Magimai Vallamaiyum
Alleluya
Nithya Deva Neer Vaarum

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo