அவிசுவாசமாய்த் தொய்ந்து- Avivisuvasamai Thointhu

அவிசுவாசமாய்த் தொய்ந்து – Avisuvaasamaai Thointhu

1. அவிசுவாசமாய்த் தொய்ந்து
பாவத்தில் ஏன் நிற்கிறாய்
நம்பு இப்போ,
இரட்சிப்பார் அப்போ!
மனதைத் தா நம்பிக்கையாய்

பல்லவி

இரட்சிக்க வல்லவர் இயேசு,
மீட்க வல்லோர் காக்க வல்லோர்!
இரட்சிக்க வல்லவர் இயேசு,
பாவியை மீட்க வல்லோர்!

2. ஏழை பலவீனன் ஐயோ
பாவம் வெல்லு தென்கிறாய்;
மெய்தான்! ஆனால்
அவரண்டை வந்தால்
மீட்டு உன்னைப் பாதுகாப்பார் – இர

3. அவர் என்னை துக்கத்தில் கண்டு
அன்பாக சொஸ்தம் செய்தார்;
என் இருள் நீக்கி
என்னைக் கைத்தூக்கி,
மெய் வெளிச்சத்தையும் தந்தார் – இர

4. துக்கங்கள் துன்பங்கள் வந்து
சோதனை என்னைச் சூழ்ந்தால்
எப்போதும் இவர்
தற்காத்திடுவார்
எனக்கப்போ பயமில்லை! – இர

Avivisuvasamai Thointhu song lyrics in english

Avisuvaasamaai Thointhu
Paavaththil yean Nirkiraai
Nambu Ippo
Ratchippaar Appo
Manathai Thaa Nambikaiyaai

Ratchikka vallavar Yesu
Meetkka Valloor kaka valloor
Ratchikka Vallavar Yesu
Paaviyai Meetkka Valloor

Yealai Balaveenan Aiyyo
Paavam vellu thenkiraai
Meithaan Aanaal
Avarandai vanthaal
Meettu unnai paathukappaar

Avar Ennai thukkaththil Kandu
Anbaaga sostham seithaar
En erul neekki
ennai kaithukkki
Mei velichaththaiyum Thanthaar

Thukkangal Thunbangal vanthu
Sothanai Ennai Soozhnthaal
Eppothum Evar
Tharkaaththiduvaar
Enakkapo bayamillai

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo