அவர் வரும்போது சேனை – Avar varumpothu seynai Lyrics

அவர் வரும்போது சேனை – Avar varumpothu seynai Lyrics

1. அவர் வரும்போது சேனை ஆயத்தம் ஆயத்தம்
ஆம் இரட்சண்ய சேனை ஆயத்தம்

2. அவர் வரும்போது வீரர் ஆயத்தம் ஆயத்தம்
ஆம் இரட்சண்ய வீரர் ஆயத்தம்

3. அவர் வரும் போது பாவி என்செய்வாய்? என்செய்வாய்
ஆம் இரட்சண்ய சேனை ஆயத்தம்

4. அவர் வரும்போது மனஸ்தாபம் வீண் வீண் வீண்!
ஆம் இரட்சண்ய சேனை ஆயத்தம்

5. அவர் வரும் போது பூதம் நடுங்கும் நடுங்கும்!
ஆம் இரட்சண்ய சேனை ஆயத்தம்

6. அவர் வரும் போதோசன்னா பாடுவோம், பாடுவோம்!
ஆம் இரட்சண்ய வீரர் ஆயத்தம்

Avar varumpothu seynai Lyrics in English

1.Avar varumpothu Seanai Aayaththam Aayaththam
Aam Ratchanya Seanai Aayaththam

2.Avar varumpothu Veerar Aayaththam Aayaththam
Aam Ratchanya veerar Aayaththam

3.Avar varumpothu Paavi En seivaai? En seivaai
Aam Ratchanya Seanai Aayaththam

4.Avar varumpothu Manasthabam Veen veen veen
Aam Ratchanya Seanai Aayaththam

5.Avar varumpothu Bootham Nadungum Nadungum
Aam Ratchanya Seanai Aayaththam

6.Avar varumpothu osanna Paaduvom paaduvom
Aam Ratchanya veerar Aayaththam

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo