அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் – Alleluya sthothiram

அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் – Alleluya sthothiram

பல்லவி

அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்

சரணங்கள்

1. பாவ விமோசனா சாபத்தண்டனை நாசனா
பாவிகளின் நேசனா தேவக்கிருபாசனா
ஓசன்னா மன்னா மன்னா உன்னத உன்னதனா – அல்லேலூயா

2. மாசறப் பிறந்தாய் மாட்டகத்தெழுந்தாய்
நேசனாய்த் திரிந்தாய் நீசர்க்குயிர் தந்தாய்
வந்தனம், வந்தனம், வந்தனம் வந்தனமே – அல்லேலூயா

3. மனுடவதாரா, மாசற்ற நற்போதா,
மனம் மாற்றிப் பாவம் போக்கும் கிருபைப் பராபரா!
காராய் நற்சீராய், கர்த்தா, ஆவி தாராய் – அல்லேலூயா

4. எந்தன் ஆத்ம நாயகா! சொந்தமாய் ஜெயித்தவா,
உந்தன் பாதம் பணிந்தேன் உயிர் பிராண நாயகா!
மா ஜீவ தேவா! ஓ! யேகோவாவே – அல்லேலூயா

Alleluya sthothiram
Alleluya sthothiram
Alleluya Alleluya
Alleluya sthothiram

1.Paava Vimosana Saabathandanai Naasana
Paavikalin Neasanaa Devakkirubaasana
Oshanna Manna Manna Unnatha Unnathanaa – Alleluya

2. Maasara Piranthaai Maattakalunthaai
Neasanaai Thirinthaai Neesarkkuyir Thanthaai
Vanthanam Vanthanam Vanthanam Vanthanamae – Alleluya

3.Maanudavathaara Maasattra Narpotha
Manm maattri Paavam Pokkum Kirubai Paraaparaa
Kaaraai Narseeraai Karththaa Aavi Thaaraai – Alleluya

4.Enthan Aathma Naayaga Sonthamaai Jeyiththavaa
Unthan Paatham Paninthean Uyir Piraana Naayaga
Maa Jeeva Devaa Oh! Yehovaavae – Alleluya

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo