பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை – Bethlehem Oororam sathirathai

பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை – Bethlehem Oororam sathirathai

1. பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி
கர்த்தன் இயேசு பாலனுக்கு துத்தியங்கள் பாடி
பக்தியுடன் இத்தினம் வா ஓடி

2. காலம் நிறைவேறின போதிஸ்திரியின் வித்து
சீல கன்னி கர்ப்பத்தில் ஆவியால் உற்பவித்துப்
பாலனான இயேசு நமின் சொத்து

3. எல்லையில்லா ஞானபரன் வெல்லைமலையோரம்
புல்லனையிலே பிறந்தார் இல்லமெங்குமீரம்
தொல்லை மிகும் அவ்விருட்டு நேரம்

4. வான் புவி வாழ் ராஜனுக்கு மாட்டகந்தான் வீடோ
வானவர்க்கு வாய்த்த மெத்தை வாடின புல்பூண்டோ
ஈனக் கோலமிது விந்தையல்லோ

5. அந்தரத்தில் பாடுகின்றார் தூதர் சேனை கூடி
மந்தை ஆயர் ஓடுகின்றார் பாடல் கேட்கத் தேடி
இன்றிரவில் என்ன இந்த மோடி

6. ஆட்டிடையர் அஞ்சுகின்றார் அவர் மகிமை கண்டு
அட்டியின்றி காபிரியேல் சொன்ன செய்தி கொண்டு
நாட்டமுடன் ரட்சகரைக் கண்டு

7. இந்திரியுடு கண்டரசர் மூவர் நடந்தாரே
சந்திரத் தூபப் போளம் வைத்துச் சுதனைப் பணிந்தாரே
விந்தையது பார்க்கலாம் வா நேரே

Bethlehem Oororam sathirathai Song lyrics in English 

1.Bethlehem Oororam sathirathai Naadi
Karthan yesu Baalanukku Thuthiyangal Paadi
Bakthiyudan Iththinam Vaa Oodi

2.Kaalam Niraiverina pothisthiriyin viththu
Sheela Kanni Karpaththil Aaviyaal Urpaviththu
Baalanaana Yesu Namin Soththu

3.Ellaiyilla Gnanaparan Vellaimalai Ooram
Pullanaiyilae Piranthaar Illamengumeeram
Thollai migum Avviruttu Nearam

4.Vaan puvi vaazh rajanukku Maatakanthaan Veedo
Vaanavarkku Vaaitha Meththai Vaadina pulpoondo
Eena koolamithu Vinthaiyallo

5.Antharaththil Paadukintraar Thuthar Seanai Koodi
Manthai Aayar Oodukintraar Paadal keatkka Theadi
Intirravil Enna Intha Modi

5.Aattidaiyar Anjukiraar Avar Magimai Kandu
Attiyintri Gabiriyeal sonna seithi kondu
Naattamudan Ratchakarai Kandu

7. Inthiriyudu Kandarasar Moovar Nadanthaarae
Santhira Thooba Pozham Vaithu Suthanai Paninthaarae
Vinthaiyathu Paarkalaam Vaa Neasare

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo