என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு – Enna Bakkiyam Evarkundu

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு – Enna Bakkiyam Evarkundu
பல்லவி

என்ன பாக்கியம், எவர்க்குண்டு
இந்தச் சிலாக்கியம்?

அனுபல்லவி
விண்ணவரும், புவிமேவும் முனிவர்களும்,
மன்னவருங் காணா மகிபனை யான் கண்டேன் — என்ன

சரணங்கள்

1. வானகந் தானோ – அல்லதிது – வையகந் தானோ?
ஆனகம் சென்று எழுந்த அரும்பொருள்
கானகந் தன்னில் என் கையில் அமர்ந்தது — என்ன

2. போதும் இவ்வாழ்வு – பரகதி – போவேன் இப்போது;
ஏதேன் என்ற பரதீசும் வந்திட்டது;
எண்ணில்லாத செல்வம் என் கையில் கிட்டுது — என்ன

3.சாமியைக் கண்டேன் – மகானந்தம் – சாலவுங்கொண்டேன்,
காமரு தேங்கனி வாய்கள் துடிப்பதும்,
கண்ணும் மனமும் களிக்க விழிப்பதும் — என்ன

4.அன்னமும் நீயே – கிடைத்தற்கருஞ் சொன்னமும் நீயே;
மின்னறு மேகத் திருக்கை துறந்தையோ?
மேதினி தன்னை ரட்சிக்கப் பிறந்தையோ? — என்ன

Enna Baakkiyam Evarkkundu Lyrics in English 

Enna Bakkiyam Evarkundu
Intha Silakkiyam

Vinnavarum Puvi Meavum Munivarkalum
Mannavarum Kaana Magipanai Yaan Kanden – Enna

1.Vaanakan thaano Allathithu Vaiyakan thaano
Aanakam Sentru Eluntha Arumporul
Kaanakanth Thannil En Kaiyil Amarnthathu — Enna

2.Poothum Evvalvu Parakathi Povean Ippothu
Yethean Entra Paratheesum Vanthittathu
Ennillatha Selvam En Kaiyil Kittuthu – Enna

2.Saamiyai Kandean Maakanantham Saalayum kondean
Kaamaru Thengkani Vaaikal thudipathum
Kannum Manamum Kazhikka Vizhippathum – – Enna

4.Annamum Neeyae Kidaithathar Karunj Sonnamum Neeyae
Minnaru Mega thirukkai Thuranthaiyo
Meathini Thannai Ratchikka Piranthaiyo – Enna

அப்பொழுது கானானுக்குத் தகப்பனாகிய காம் தன் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தைக் கண்டு, வெளியில் இருந்த தன் சகோதரர் இருவருக்கும் அறிவித்தான்.

அப்பொழுது சேமும் யாப்பேத்தும் ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்துத் தங்கள் இருவருடைய தோள்மேலும் போட்டுக் கொண்டு, பின்னிட்டு வந்து, தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை மூடினார்கள்; அவர்கள் எதிர்முகமாய்ப் போகாதபடியினால், தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தைக் காணவில்லை.

ஆதியாகமம் | Genesis: 9:22,23

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo