என்ன கொடுப்பேன் நான் – Enna Koduppaen Naan Umakku lyrics

என்ன கொடுப்பேன் நான் – Enna Koduppaen Naan Umakku lyrics

என்ன கொடுப்பேன் நான் உமக்கு
என்ன கொடுப்பேனோ ?
என்னைத் தேடிவந்த தெய்வம் நீரல்லோ ?
என்ன கொடுப்பேன், நான் என்ன கொடுப்பேன் ?

1. ஆபேலைப் போல் மந்தையின் தலையீற்றையோ
நோவாவைப் போல் தகனபலியினையோ
ஆபிரகாமைப் போல் தன் ஒரே மகனையோ
என்ன கொடுப்பேன், நான் என்ன கொடுப்பேன் ?

2. ஞானியாகப் பிறந்திருந்தால் ஞானத்தைக் கொடுப்பேன்
ஆயனாகப் பிறந்திருந்தால் மந்தையைக் கொடுப்பேன்
தூதனாக இருந்திருந்தால் வாழ்த்து கூறுவேன்
என்ன கொடுப்பேன், நான் என்ன கொடுப்பேன் ?

3. சிறு உள்ளம் தருகின்றேன் நீர் தங்கிட
பரிசுத்தமாய் மாற்றிட நீர் வாருமே
என்னையே நான் தருகின்றேன் உம் மகிமைக்கே
என்னைக் கொடுப்பேன், நான் என்னை கொடுப்பேன் ?

என்னையே நான் தருகின்றேன் (2)
என்னைத் தேடிவந்த தெய்வம் நீரல்லோ ?
என்னைக் கொடுப்பேன், நான் என்னைக் கொடுப்பேன் ?

Enna Koduppaen Naan Umakku
Enna Koduppaeno – (2)
Ennai Thedivandha Deivam Neer Allavo – 2
Enna Koduppaen Naan Enna Koduppaen – 2

Enna Koduppaen Naan Umakku
Enna Koduppaeno (2)

1. Aabaelai Pola Mandhayin Thalai Yeettraiyo
Nova Vai Pol Dhagana Baliyinaiyo – (2)
Aabragamai Pol Than Orae Maganaiyo – 2
Enna Koduppaen Naan Enna Koduppaen – 2 – Enna

2. Gnaniyaga Pirandhirudhal Gnanathai Koduppaen
Aayanaga Pirandhirundhal Mandhayai Koduppaen – (2)
Thoodhanaga Irundhirundhal Vaazhthu Kooruvaen – 2
Enna Koduppaen Naan Enna Koduppaen – 2 – Enna

3. Siru Ullam Tharugindraen Neer Thangida
Parisuthamaai Maattrida Neer Vaarumae – (2)
Ennaiyae Naan Tharugindraen Um Magimaikkae – 2
Ennai Koduppaen Naan Ennai Koduppaen
Ennaiyae Naan Tharugindraen – (4)

Ennai Thedivandha Deivam Neer Allavo – 2
Ennai Koduppaen Naan Ennai Koduppaen – 4

ஏழாம்மாதம் பதினேழாம் தேதியிலே பேழை அரராத் என்னும் மலைகளின்மேல் தங்கிற்று.
பத்தாம் மாதம் மட்டும் ஜலம் வடிந்துகொண்டே வந்தது; பத்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே மலைச்சிகரங்கள் காணப்பட்டன.
நாற்பது நாள் சென்றபின், நோவா தான் பேழையில் செய்திருந்த ஜன்னலைத் திறந்து,
ஆதியாகமம் | Genesis: 8:4,5,6

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo