இந்நாளில் ஏசுநாதர் – Innalil Yesu Nathar

இந்நாளில் ஏசுநாதர் – Innalil Yesu Nathar

1. இந்நாளில் ஏசுநாதர் உயிர்த்தார் கம்பீரமாய்
இகல் அலகை சாவும் வென்றதிக வீரமாய்

மகிழ் கொண்டாடுவோம்
மகிழ் கொண்டாடுவோம்

2.போர்ச்சேவகர் சமாதி சூழ்ந்து காவலிருக்க
புகழார்ந் தெழுந்தனர் தூதன் வந்து கல்மூடிப் பிரிக்க – மகிழ்

3.அதிகாலையில் சீமோனோடு யோவானும் ஓடிட
அக்கல்லறையினின் றேகினர் இவர் ஆய்ந்து தேடிட – மகிழ்

4.பரிசுத்தனை அழிவுகாண வொட்டீர் என்று முன்
பகர் வேதச் சொற்படி பேதமற் றெழுந்தார் திருச்சுதன் – மகிழ்

5.இவ்வண்ணமாய் பரன் செயலை எண்ணி நாடுவோம்
எல்லோருமே களி கூர்ந்தினி துடன் சேர்ந்து பாடுவோம் – மகிழ்

Innalil Yesu Naadhar Uyirthaar Gambeeramaai English Lyrics 

1.Innalil Yesu Naadhar Uyirthaar Gambeeramaai
Egal Alagai Aaauvm Ventratheega Veeramaai

Magil kondaduvom
Magil kondaduvom

2.Porsevagar Saamathi Suzhnthu kaavaliruka
Puglaarn Theluthanar Thoothan Vanthu kal Moodi pirikka -Magil

3.Adikaalayil Seemoonodu Yovaanum Oodida
Akkallarayin Yearinar Evar Aayinthu Thedida -Magil

4.Parisuthanai Azhiuv kaana ootteer Entru Mun
Pagar vedha Sorpadi Peathamatru Yelunthar Thirusuthan -Magil

5.Evvannamai paran Seyalai Ennai Naaduvom
Ellorum kazhi koornthinithudan Searnthu paaduvom -Magil

1. இந்நாளில் ஏசுநாதர் உயிர்த்தார் கம்பீரமாய்
இகல் அலகை சாவும் வென்றதிக வீரமாய்

மகிழ் கொண்டாடுவோம்
மகிழ் கொண்டாடுவோம்

2. போர்ச்சேவகர் சமாதி சூழ்ந்து காவலிருக்க
புகழார்ந் தெழுந்தனர் தூதன் வந்து கல்மூடிப் பிரிக்க – மகிழ்

3. அதிகாலையில் சீமோனோடு யோவானும் ஓடிட
அக்கல்லறையினின் றேகினர் இவர் ஆய்ந்து தேடிட – மகிழ்

4. பரிசுத்தனை அழிவுகாண வொட்டீர் என்று முன்
பகர் வேதச் சொற்படி பேதமற் றெழுந்தார் திருச்சுதன் – மகிழ்

5. இவ்வண்ணமாய் பரன் செயலை எண்ணி நாடுவோம்
எல்லோருமே களி கூர்ந்தினி துடன் சேர்ந்து பாடுவோம் – மகிழ்

Innalil Yesu Naadhar Uyirthaar Gambeeramaai English Lyrics 

Innalil Yesu Naadhar Uyirthaar Gambeeramaai
Egal alagai saauvm ventratheega veeramaai

Mazhil kondaduvom
Mazhil kondaduvom

Porsevagar saamathi suzhnthu kaavaliruka
pugzhnthoor thuzhuthanar thuthan vanthu kal moodi pirikka -Mazhil

adikaalayil seemaanodu yovaanum oodida
ak kallarayin yearinar evar aayinthu thedida -Mazhil

parisuthanai azhiuv kaana oodieer entru mun
pagar vedha sorpadi pethamara yelunthar thirusuthan -Mazhil

ev vannamai paran seyalai ennai naaduvom
ellorum kazhi koornthini thudan searnthu paaduvom -Mazhil

இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்;

Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

யோவான் :John : 11:25

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo