உன் காரியத்தை வாய்க்க – un Kaariyathai vaaika pannum

Deal Score+11
Deal Score+11

உன் காரியத்தை வாய்க்க – un Kaariyathai vaaika pannum

KAARIYAM VAIKKUM | EVA.ALBERT SOLOMON

உன் காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணும் கர்த்தர்
உன்னோடு இருக்கின்றார்
உன்னைப் பேர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர்
உன்னைக் கடைசி வரை நடத்திச் செல்லுவார் – (2)

உன் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில்
கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும் – (2)

1) உன் கண்ணீரைத் துடைத்திடும் கர்த்தர்
உனக்குள் வசிக்கின்றார் – (2)
உன்னைத் தமக்கென்று பிரித்தெடுத்து
தம் மகிமையால் நிரப்பிடுவார் – (2) – உன் காரியம்

2) உன் நினைவு அவர் நினைவு அல்ல
மேலானதை செய்வார் – (2)
உன்னை உடைத்து உருவாக்கும் குயவன் அவர்
உன்னை சிறப்பாய் வனைந்திடுவார் – (2) – உன் காரியம்

3) உன் ஜெபத்தினை தொடர்ந்திடு மகனே (மகளே)
ஜெபத்தால் ஜெயம் ஜெயமே
உன் பாதைகளைக் கர்த்தர் உயர்த்திடுவார்
உன் தடைகளை நொறுக்கிடுவார் – (2) – என் காரியம்

என் காரியத்தை வாய்க்கப் பண்ணும் கர்த்தர்
என்னோடு இருக்கின்றார்
என்னைப் பெயர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர்
என்னைக் கடைசி வரை நடத்திச் செல்லுவார் – (2)

என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில்
கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும் – (3)

un Kaariyathai vaaika pannum song lyrics in english

Un Kaariyathai vaaika pannum karthar
unnodu irukintar
unnai pear solli azhaikum karthar
unnai kadaisi varai nadathi selluvar -(2)

un kaariyam vaaikum karthar nearathil
kartharal kaariyam vaaikum -(2)

1) un kanneerai thudaithidum karthar
unakkul vasikintar -(2)
unnai thamakentru piritheduthu
tham magimaiyal nirappiduvar -(2) un kaariyam

2) un ninaiuv avar ninaiuv alla
melanathai seivar -(2)
unnai udaithu uruvakkum kuyavan avar
unnai sirappai vanainthiduvar -(2) un kaariyam

3) un jebathinai thodarnthidu mahzaney (mazhaley )
jebathal jeyam jeyamey
un paathaikalai karthat uyarthiduvar
un thadaigalai norukiduvaar -(2) un kaariyam

En Kaariyathai vaaika pannum karthar
ennodu irukintar ennai pear solli azhaikum karthar
ennai kadaisi varai nadathi selluvar -(2)

en kaariyam vaaikum karthar nearathil
kartharal kaariyam vaaikum -(3)

பூமியின்மீதெங்கும் வித்தை உயிரோடே காக்கும் பொருட்டு, நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும், ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேழு ஜோடும், சுத்தமல்லாத மிருகங்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒவ்வொரு ஜோடும்,
ஆதியாகமம் | Genesis: 7:2

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo