மா வாதைப்பட்ட – Maa Vaathaipatta Lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

மா வாதைப்பட்ட – Maa Vaathaipatta Lyrics

1.மா வாதைப்பட்ட இயேசுவே
அன்பின் சொருபம் நீர்
நிறைந்த உந்தன் அன்பிலே
நான் மூழ்க அருள்வீர்

2.தெய்வன்பின் ஆழம் அறிய
விரும்பும் அடியேன்
நீர் பட்ட கஸ்தி ஒழிய
வேறொன்றும் அறியேன்

3.என் மீட்பர் ஜீவன் விட்டதால்
பூமி அசைந்ததே
கன்மலை அதைக் கண்டதால்
பிளந்து விட்டதே

4.அவ்வண்ணமாய் என் நெஞ்சத்தை
பிளந்து தேவரீர்
உமது சாவின் பலத்தை
உணர்த்தக் கடவீர்

5.தூராசை நீங்கத்தக்கதாய்
தெய்வன்பை ஊற்றிடும்
கற்போன்ற நெஞ்சை மெழுகாய்
உருகச் செய்திடும்

Maa Vaathaipatta Lyrics in English 

1.Maa Vaathaipatta Yeasuvae
Anbin Sorupam Neer
Nirantha Unthan Anbilae
Naan Moolga Arulveer

2.Deivanbin Aalam Ariya
Virumbum Adiyean
Neer Patta Kasthi Ozhiya
Vearontrum Ariyean

3.En Meetpar Jeevan Vittathaal
Boomi Asainthathae
Kanmalai Athai Kandathaal
Pilanthu Vittathae

4.Avvannamaai En Nenjaththai
Pilanthu Devareer
Umathu Saavin Belaththai
Unarththa Kadaveer

5.Thooraasai Neengathakkathaai
Deivanbai Oottridum
Karpontra Nenjai Mealugaai
Uruga Seithidum

மா வாதைப்பட்ட – Maa Vaathaipatta

1.மா வாதைப்பட்ட இயேசுவே
அன்பின் வடிவம் நீர்
நிறைந்த உம்தன் அன்பிலே
நான் மூழ்க அருள்வீர்

2.தெய்வன்பின் ஆழம் அறிய
விரும்பும் அடியேன்
நீர் பட்ட கஸ்தி ஒழிய
வேறொன்றும் அறியேன்

3.என் மீட்பர் ஜீவன் விட்டதால்
பூமி அசைந்ததே
கன்மலை அதைக் கண்டதால்
பிளந்து விட்டதே

4.அவ்வண்ணமாய் என் நெஞ்சத்தை
பிளந்து தேவரீர்
உமது சாவின் பலத்தை
உணர்த்தக் கடவீர்

5.தூராசை நீங்கத் தக்கதாய்
தெய்வன்பை ஊற்றிடும்
கற்போன்ற நெஞ்சை மெழுகாய்
உருகச் செய்திடும்

1.Maa Vaathaipatta Yeasuvae
Anbin Vadivam Neer
Nirantha Umthan Anbilae
Naan Moolga Arulveer

2.Deivanbin Aalam Ariya
Virumbum Adiyean
Neer Patta Kasthi Ozhiya
Vearontrum Ariyean

3.En Meetpar Jeevan Vittathaal
Boomi Asainthathae
Kanmalai Athai Kandathaal
Pilanthu Vittathae

4.Avvannamaai En Nenjaththai
Pilanthu Devareer
Umathu Saavin Belaththai
Unarththa Kadaveer

5.Thooraasai Neengathakkathaai
Deivanbai Oottridum
Karpontra Nenjai Mealugaai
Uruga Seithidum

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo