நீர் மாத்திரம் போதுமையா – Neer Mathram Pothumaiya

Bro R Reegan Gomez
Deal Score0
Deal Score0

நீர் மாத்திரம் போதுமையா – Neer Mathram Pothumaiya

நீர் மாத்திரம் போதுமையா
எந்தன் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
அளவில்லா உந்தன் அன்பால்
என்னையும் நேசித்தீரே-2
அளவில்லா உந்தன் அன்பால்
என்னையும் நேசித்தீரே..

1.என்ன நன்மை நீர்
என்னில் கண்டீரோ?
என்னையும் நீர் நேசித்திட-2
ஜீவன் தந்து மீட்டிரையா-2

ஆராதிப்பேன் ஆயுளெல்லாம்
வாழ்த்திடுவேன் என் வாழ்நாளெல்லாம்-2
இயேசுவே நேசரே
என் ஆத்தும மீட்பரே-2-நீர் மாத்திரம்

2.உம்மையன்றி யாரிடம் செல்வேன் ?
உம்மையன்றி தஞ்சம் இல்லையே-2
உந்தன் நேசம் போதுமையா-2

ஆராதிப்பேன் ஆயுளெல்லாம்
வாழ்த்திடுவேன் என் வாழ்நாளெல்லாம்-2
இயேசுவே நேசரே
என் ஆத்தும மீட்பரே-2-நீர் மாத்திரம்

Neer Mathram Pothumaiya song lyrics in English

Neer Mathram Pothumaiya
Enthan Uyirulla Naatkalellaam
Alavilla Unthan Anbaal
Ennaiyum Neasitheerae -2
Alavilla Unthan Anbaal
Ennaiyum Neasitheerae

1.Enna Nanmai neer
Ennil Kandeero
Ennaiyum Neer Neasithida -2
Jeevan thanthu meetteeraiya -2

Aarathipean Aayulellaam
Vaalthiduvean En Vaal Naalellaam -2
Yesuvae Neasarae
En aathuma Meetparae – 2

2.Ummaiyantri Yaaridam Selvean
Ummaiyantri Thanjam Illaiyae-2
Unthan Neasam Pothumaiya -2

Aarathipean Aayulellaam
Vaalthiduvean En Vaal Naalellaam -2
Yesuvae Neasarae
En aathuma Meetparae – 2

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo