பொற்பு மிகும் வானுலகும் – Porpu Migum Vaanulagam

பொற்பு மிகும் வானுலகும் – Porpu Migum Vaanulagam

சீயோன் 1:
பொற்பு மிகும் வானுலகும்
பூவுலகும் படைத்த பரப்பொருளே, இங்கே
பொந்திப்பிலாத் தரண்மனையில்
வந்து நிற்கும் காரணமேன், கோவே?

கிறிஸ்து:
கற்பனை மீறிய பவத்தால்
கடின நரகாக்கினைப் படாமல் உன்னைக்
காப்பதற் கிங்கே ஞாய‌
தீர்ப்பில் உற்றோம் சீயோனின் மாதே – பொற்பு

சீயோன் 2:

துய்ய திரு மேனி எல்லாம்
நொய்ய உழுத நிலம்போல ஆகி கன‌
சோரி சிந்த வாரதினால்
நீர் அடிக்கப்பட்டதென்ன கோவே? – பொற்பு

கிறிஸ்து:

வையகத்தின் பாதகத்தால்
பெய்யும் நடுதீர்வையெல்லாம் ஆற்ற இந்த‌
வாதை எல்லாம் பட்டிறக்க‌
போத மனம் சம்மதித்தோம் மாதே – பொற்பு

சீயோன் 3:

செய்ய கண்கள் உறச் சிவந்து
திருக் கன்னங்கள் தடித்து மிக வீங்கி முழுச்
சென்னியின் ரோமங்கள் எல்லாம்
வின்னமுற்றிங் கிருப்பதென்ன கோவே? – பொற்பு

கிறிஸ்து:

மையிருளில் குருக்களுடை
மாளிகையில் படித்தின பாடெல்லாம் இங்கே
வன் கொலைஞரால் அடிக்க‌
பங்கமுற்ற கோலம் இது மாதே – பொற்பு

Porpu Migum Vaanulagam song lyrics in English 

Seeyon 1:
Porpu Migum Vaanulagam
Poovulagum Padaiththa Paraporulae Ingae
Ponthipilaath Tharanmanaiyil
Vanthu Nirkum Kaaranamean Kovae

Kiristhu :
Karpanai Meeriya Pavaththaal
Kadina Narakaakkinai Padaamal Unnai
Kaapatharkku Ingae Gnaaya
Theerppil Uttrom Seeyonin Maathae

Seeyon 2:
Thuyya Thiru Meani Ellaam
Noiya Ulutha Nilam Pola Aagi Kana
Soori Sintha Vaarathinaal
Neer Adikka Pattathen Kovae

Kiristhu :

Vaiyakaththin Paathakaththaal
Peiyum Nadu Theervai Yelaam Aattra Intha
Vaathai Ellam Pattrirakka
Potha Manam Sammathithom Maathae

Seeyon 3:
Seiya Kangal Ura Sivanthu
Thiru Kannagal Thadiththu Miga Veengi Muzhu
Senniyin Romangal Ellam
Vinna Muttri Kiruppathenna Kovae

Kiristhu :

Maiyirulil Gurukkaludai
Maaligaiyil Padiththina Paadellaam Ingae
Van Kolaignkaraal Adikka
Pangamuttra Koalam Ithu Maathae

 

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo