சீரார் விவாகம் ஏதேன் காவிலே – Seeraar vivaaham yethaen kaavilae Lyrics

சீரார் விவாகம் ஏதேன் காவிலே – Seeraar vivaaham yethaen kaavilae Lyrics

சீரார் விவாகம் ஏதேன் காவிலே
நேராய் அமைத்த தேவ தேவனே
தாராய் மன்றலாசியே
வாராய் சுபம் சேரவே

பல்லவி

நேயனே மகா தூய தேவ தேவனே
சீர்மேவும் மெய்மனாசி நீ தரவா
நேயனே மகா தூய தேவ தேவனே
சீர் மேவுமே ஆசிதா

2. மங்கள மணமகன் ( அவர்களுக்கும் )
மங்கள மணமகள் ( அம்மாளுக்கும் )
நேச தேவ தயவாய்
பாசத்துணை சேர்த்துவை – நேயனே

3. நாடோரும் செல்ல பாதைத் தீபமாய்
நாடு உயர்ந்த தேவ நூலதைத்
தேடித்துணை கொண்டன்பாய்
நீடித்திவர் வாழ்ந்திட – நேயனே

4. ஆன்றோர் எந்நாளும் போற்றும் சேயரும்
வானோர் சிறந்த கல்விச் செல்வமும்
சான்றோர் போற்றும் நேயரும்
தோன்றித்திகழ் சீரருள் – நேயனே

5. வாழ்க வாழ்க என்றும் இம்மணர்
வாழ்க இலங்கும் தந்தை தாயாரும்
வாழ்க சுற்றத்தார் அன்பர்
வாழ்க சுபமன்றலும் – நேயனே

Seeraar vivaaham yethaen kaavilae song Lyrics in English 

Seeraar vivaaham yethaen kaavilae
Naeraai amaintha theva thevanae
Thaaraai mandral aasiye
Vaaraai subam serave

Naeyane mahaa thooya theva thevanae
Seer mevum mei manaasi nee tharavaa
Naeyane mahaa thooya theva thevanae
Seer maevume aasithaa

Mangala Manamagan ( Avarkalukum)
Mangala Manamangal (Ammalukum)
Neya Deva Thayavaai
Paasathunai Serthuvai

Naadorum sella paathai theebamaai
Naadu uyarntha vetha noolathai
Thedi thoonai kondanbaal
Needithavar vaazhnthida

Aandror yennaalum potrum seyarum
Vaanor sirantha kalvichelvamum
Saantror potrum naeyarum
Thondri thihal seerarul

Vaazhha Vaazhha yendrum immanar
Vaazhha ilangum thanthai thaayarum
Vaazhha sutrathaar nanbar
Vaazhha suba mandralum

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo