தோத்திர பாத்திரனே – Thothira Paaththiranae

தோத்திர பாத்திரனே – Thothira Paaththiranae

பல்லவி

தோத்திர பாத்திரனே, தேவா,
தோத்திரந் துதியுமக்கே!
நேத்திரம் போல் முழு ராத்ரியுங் காத்தோய்
நித்தியம் துதியுமக்கே!

சரணங்கள்

1. சத்துரு பயங்களின்றி – நல்ல
நித்திரை செய்ய எமை
பத்திரமாய்ச்சீ ராட்டி உறக்கியே
சுற்றிலுங் கோட்டையானாய் — தோத்திர

2. விடிந்திருள் ஏகும்வரை – கண்ணின்
விழிகளை மூடாமல்,
துடி கொள் தாய்போல் படிமிசை எமது
துணை எனக் காத்தவனே — தோத்திர

3. காரிருள் அகன்றிடவே – நல்ல
கதிரொளி திகழ்ந்திடவே,
பாரிதைப் புரட்டி உருளச் செய் தேகன
பாங்கு சீராக்கி வைத்தாய் — தோத்திர

4. இன்றைத் தினமிதிலும் – தொழில்
எந்தெந்த வகைகளிலும்
உன் திறுமறைப்படி ஒழுகிட எமக்கருள்
ஊன்றியே காத்துக் கொள்வாய் — தோத்திர

Thothira Paaththiranae Song Lyrics in English 

Thothira Paaththiranae – Devaa
Thothiram Thuthi Umakkae
Neaththiram Poal Muzhu Raaththiriyun Kaaththooi
Niththiyam Thuthi Umakkae

1.Saththuru Bayangalintri Nalla
Niththirai Seiyya Emai
Paththiramaai Seeratti Urakkiyae
Suttrilum Kottaiyaanaai

2.Vidinthirul Yeagum Varai Kannin
Vizhikalai Moodaamal
Thudi Kol Thaai Poal Padimisai Emathu
Thunai Enak Kaaththavanae

3.Kaarirul Agantridavae Nalla
Kathiroli Thigalnthidavae
Paarithai Puratti Urula Sei Thegana
Paangu Seerakki Vaiththaai

4.Intrai Thinamathilum Thozhil
Enthentha Vagaikalilum
Un Thirumaraippadi Ozhugida Emakkarul
Oontriyae Kaaththu Kollvaai

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo