சீர்திரியேக வஸ்தே, நமோ – Seer Thiree Yega Vasthe Namo

Deal Score+4
Deal Score+4

சீர்திரியேக வஸ்தே, நமோ – Seer Thiree Yega Vasthe Namo

பல்லவி
சீர்திரியேக வஸ்தே, நமோ, நமோ, நின்
திருவடிக்கு நமஸ்தே நமோ, நமோ!

அனுபல்லவி
பார்படைத்தாளும் நாதா,
பரம சற்பிரசாதா,
நாருறுந் தூயவேதா, நமோ, நமோ, நமோ! – சீர்

சரணங்கள்
1. தந்தைப் பராபரனே நமோ நமோ, எமைத்
தாங்கி ஆதரிப்போனே – நமோ, நமோ!
சொந்தக் குமாரன் தந்தாய்,
சொல்லரும் நலமீந்தாய்,
எந்தவிர் போக்குமெந்தாய், நமோ, நமோ, நமோ. – சீர்

2. எங்கள் பவத்தினாசா நமோ நமோ, புது
எருசலேம் நகர்ராசா நமோ நமோ!
எங்கும் நின் அரசேற,
எவரும் நின் புகழ்கூற,
துங்க மந்தையிற் சேர, நமோ, நமோ, நமோ. – சீர்

3. பரிசுத்த ஆவிதேவா நமோ, நமோ, திட
பலமளித் தெமைக்காவா, நமோ, நமோ!
கரிசித்துத்தா நற்புத்தி,
கபடற்ற மனசுத்தி,
திருமொழி பற்றும்பக்தி, நமோ, நமோ, நமோ – சீர்

Seer Thiree Yega Vasthe Namo Lyrics in English 

Seer Thiree Yega Vasthe Namo Namo Nin
Thiruvadikku Namasthe Namo Namo

Paarpadaithaalum Naatha
Parama sarpirasaatha
Narurun Thooya Vedha Namo Namo Namo

1. Thanthai Paraaparanae Namo Namo Emai
Thaangi Aatharipponae Namo Namo
Sontha Kumaaran thanthaai
sollarum nalmeenthaai
Enthaveer pokkumenthaai Namo Namo Namo

2. Engal Pavaththinaasa Namo Namo Puthu
Erusaleam Nagarraasa Namo Namo
Engum Nin Araseara
Evarum Nin pugal koora
Thunga Manthaiyir seara Namo Namo Namo

3.Parisuththa Aavi Deva Namo Namo Thida
palamalith thommaikaavaa Namo Namo
Karisiththuththaa Narpuththi
kabadattra manasuththi
Thiru mozhi pattrum bakthi Namo Namo Namo

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo