தீவினை செய்யாதே மா சோதனையில் – Theevinai Seiyathe Maa Sothanaiyil 

தீவினை செய்யாதே மா சோதனையில் – Theevinai Seiyathe Maa Sothanaiyil 

1. தீவினை செய்யாதே மா சோதனையில்
பொல்லாங்கனை வென்று போராட்டத்தினில்
வீண் ஆசையை முற்றும் கீழடக்குவாய்
யேசையரை நம்பி வென்றேகிப்போவாய்

Chorus

ஆற்றித் தேற்றியே காப்பார், நித்தம் உதவி செய்வார்
மீட்பர் பலனை ஈவார், ஜெயம் தந்திடுவார்

2. வீண் வார்த்தை பேசாமல் வீண் தோழரையும்
சேராமலே நீங்கி நல்வழியிலும்
நின்றூக்கமும் அன்பும் சற்றேனும் விடாய்
யேசையரை நம்பி வென்றேகிப்போவாய்

3. மெய் நம்பிக்கையாலே வென்றேகினோன் தான்
பொற்கிரீடம் பெற்றென்றும் பேர்வாழ்வடைவான்
மா நேசரின் பெலன் சார்ந்தே செல்லுவாய்
யேசையரை நம்பி வென்றேகிப்போவாய்

Theevinai Seiyathe Maa Sothanaiyil song lyrics in English

1.Theevinai Seiyathe Maa Sothanaiyil 
Pollanganai Ventru Porattathinil
Veen Aasaiyai Muttrum Keeladakkuvaai
Yeasaiyarai Nambi Vetreakipovaai

Aattri Thettri Kaappaar
Niththam Uthavi Seivaar
Meetpar Belanai Eevaar
Jeyam Thanthiduvaar

2.Veen Vaarthai Peasamal Veen Thozharaiyum
Searamalae Neengi Nal Vazhiyilum
Nintrukkamum Anbum Sattreanum Vidaai
Yeasaiyarai Nambi Vetreakipovaai

3.Mei Nambikkaiyalae Ventrakinoan Thaan
porkireedam Pettentrum Pear Vaazhvadaivaan
Maa Neasarin Belan Saarnthae Selluvaai
Yeasaiyarai Nambi Vetreakipovaai

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo