உம்மை நேசிப்பேன் உரித்தாய் – Ummai Neasippean Uriththaai

உம்மை நேசிப்பேன் உரித்தாய் – Ummai Neasippean Uriththaai

1. உம்மை நேசிப்பேன் உரித்தாய்
உள்ளம் அனைத்தும் கேட்டீர்;
தருவேன் உயிரோடெல்லாம்
என் நேசத்தை மூட்டுவீர்!
நீர் மகிழ்ந்திட சுமக்கும்
பாரம் லகுவாயிடும்;
உம் சமூகம் எத்துக்கமும்
இன்பமாக மாற்றிடும்!

பல்லவி

மீட்பா! உம்மை என்றும்
நேசிக்கும் என்னுள்ளம்
உந்தன் தயை ஒன்றே
என் ஆவியைத் தேற்றும்!

2. உம்மை நேசிப்பேன் காட்டும் உம்
மகத்துவ வல்லமை!
கல்வாரிக் காட்சியால் மாற்றும்
என் சந்தேகங்களையே!
பாவத்தால் வந்த வெட்கத்தை
உமதன்பு பார்க்கலை!
எனக்கு மன்னிப்பளிக்க
ஏற்றீர் எத்தனை வாதை! – மீட்பா

3. உம்மை நேசிப்பேன் என் உள்ளம்
களிகூரும் அப்போதான்!
இன்பத்திலும் துன்பத்திலும்
உம்மண்டை ஒதுங்குவேன்!
நேசத்தால் துக்கங் குறையும்!
நேசத்தால் கவலை போம்!
நேசம் திகையாது நம்பும்!
நேசம் துணிந்து வெல்லும் – மீட்பா

Ummai Neasippean Uriththaai song lyrics in english

1.Ummai Neasippean Uriththaai
Ullam Anaiththum Keatteer
Tharuvean Uyirodellaam
En Neasaththai Moottuveer
Neer Magilnthida Sumakkum
Paaram Laguvaayidum
Um Samoogam eththukkamum
Inbamaaga Maattridum

Meetpa Ummai Entrum
Neasikkum Ennullam
Unthan Thayai Ontrae
En Aaviyai Theattrum

2.Ummai Neasippean Kaattum Um
Magaththuva Vallamai
KalVaari Kaatchikalaal Maattrum
En Santhekangalaiyae
Paavaththaal vantha Veatkaththai
Umathanbu Paarkkalai
Enakku Mannippalikka
Yeatteer Eththanai Vaathai

3.Ummai Neasippean En Ullam
Kazhi koorum Appothaan
Inbaththilum Thunbaththilum
Ummaindai Othunguvean
Neasaththaal Thukkam Kuraiyum
Neasathaal Kavalai Poom
Neasam Thigaiyathu Nambum
Neasam Thuninthu Vellum

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo