வெள்ளை அங்கி தரித்து – Vellai Angi Tharithu

வெள்ளை அங்கி தரித்து – Vellai Angi Tharithu

1. வெள்ளை அங்கி தரித்து
சுடர் ஒளியுள்ளோர் ஆர்?
ஸ்வாமியை ஆராதித்து
பூரிப்போர் களிப்போர் ஆர்?
சிலுவையை எடுத்து,
இயேசுவின் நிமித்தமே
யுத்தம் பண்ணிப் பொறுத்து
நின்றோர் இவர்கள் தானே.

2. மா துன்பத்திலிருந்து
வந்து, விசுவாசத்தால்
தெய்வ நீதி அணிந்து
சுத்தமானார்; ஆதலால்
ஓய்வில்லாமல் கர்த்தரை
கிட்டி நின்று சேவிப்பார்
கர்த்தர் சுத்தவான்களை
சேர்த்து ஆசீர்வதிப்பார்.

3. அவர் ஜெயம் கொண்டோராய்
இனி சோதிக்கப்படார்
தீமை நீங்கித் தூயோராய்
பசி தாகம் அறியார்
மத்தியான உஷ்டணம்
இனி படமாட்டாதே;
அவர்கள் மெய்ப் பாக்கியம்
வளர்ந்தோங்கும் நித்தமே.

4. தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியும்
அவர்களைப் போஷிப்பார்
ஜீவ தருக் கனியும்
ஜீவ நீரும் அளிப்பார்
துக்கம் துன்பம் ஒழித்து
குறை யாவும் நீக்குவார்
கண்ணீரையும் துடைத்து
அன்பினால் நிரப்புவார்.

Vellai Angi Tharithu song lyrics in English 

1.Vellai Angi Tharithu
Sidar Ozhiyulloar Aar
Swamiyai Aaraathithu
Poorippoar Kalippoar Aar
Siluvaiyai Eduththu
Yeasuvin Nimiththamae
Yuththam Panni Poruththu
Nintror Evargal Thaanae

2.Maa Thunbaththilirunthu
Vanthu Visuvaasaththaal
Deiva Neethi Aninthu
Suththamaanaar Aathlaal
Ooivillaamal Kaththarai
Kitti Nintru Seavippaar
Karththar Suththvaangakalai
Searththu Aaseervaththipaar

3.Avar Jeyam Kondoraai
Inini Sothikkapadaar
Theemai Neengi Thooyoraai
Pasi Thaangam Ariyaar
Maththiyaana Ustanam
Ini Padamaattaathae
Avargal Mei Bakkkiyam
Valarnthongum Niththamae

4.Deiva Aattukuttiyum
Avarkalai Poshippaar
Jeeva Tharu Kaniyum
Jeeva Neerum Alippaar
Thukkam Thunbam Ozhiththu
Kurai Yaavum Neekkuvaar
Kanneeraiyum Thudaiththu
Anbinaal Nirappuvaar

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo