இயேசு நான் நிற்கும் – Yesu Naan Nirkum Kanmalaye Lyrics

இயேசு நான் நிற்கும் – Yesu Naan Nirkum Kanmalaye Lyrics

பல்லவி

இயேசு நான் நிற்கும் கன்மலையே !-மற்ற
எந்த ஆதாரமும் வெறும் மணல் தரையே .

சரணங்கள்

யேசுவின் நாமத்தின் மேலே -என்றன்
எல்லா நம்பிக்கையும் வைத்தேன் அன்பாலே ;
நேசனையுங் கூட நம்பேன்.-நான்
இயேசு நாமத்தின் மேல முழுதுமே சார்வேன் .-இயேசு

இருள் அவர் அருள் முகம் மறைக்க ,-நான்
உறுதியாய் அவர் மாறாக் கிருபையில் நிலைப்பேன் ;
உரமாகக் கடும் புயல் வீச ,-சற்றும்
உலையாத எனது நங்கூரமாம் அவரே .-இயேசு

பெரு வெள்ளம்,பிரவாகம் வரினும் -அவர்
பிரதிக்னை,ஆணை ,இரத்தம் என் காவல் ;
இருதயத்தின் நிலை அசைய -அப்போ
யேசுவே என் முழு நம்பிக்கையாமே.-இயேசு

சோதியாய் அவர் வரும் போது-நான்
சுத்தனாய்த் தரிசித்தே அவரைப் போலாவேன் ;
நீதியாம் ஆடை தரிப்பேன் ,-சதா
நித்திய காலமாய் ஆளுகை செய்வேன் – இயேசு

Yesu Naan Nirkum Kanmalaye Lyrics in English 

Yesu Naan Nirkum Kanmalaye Mattra
Entha Aatharamum Vearum Manal Tharaiyae

1.Yesuvin Naamaththin Mealae Entran
Ellaa Nambikkaiyum Vaiththean Anbaalae
Neasanaiyum Kooda Nambean Naan
Yesu Naamaththin Mealae Muluthum Saarvean

2.Irul Avar Arul Mugam Maraikka Naan
Uruthiyaai Avar Maara Kirubaiyil Nilaippean
Uramaaga Kadum Puyal Veesa Sattrum
Ulaiyaatha Enathu Nangooramaam Avarae

3.Pearu Vellam Piravaagam Varinum Avar
Pirathiknai Aanai Raththam En Kaaval
Irudhayaththin Nilai Asaiya Appo
Yesuvae En Mulu Nambikkaiyaamae

4.Sothiyaai Avar Varum Pothu Naan
Suththanaai Tharisththae Avarai Polavean
Neethiyaam Aadai Tharippean Sathaa
Niththiya Kaalamaai Aalugai Seivean

நான் என் காவலிலே தரித்து, அரணிலே நிலைகொண்டிருந்து, அவர் எனக்கு என்ன சொல்லுவாரென்றும், அவர் என்னைக் கண்டிக்கும்போது நான் என்ன உத்தரவு சொல்லுவேனென்றும் கவனித்துப்பார்ப்பேன் என்றேன்.
I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved.
ஆபகூக் : Habakkuk:2:1

good morning have a blessing day!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Posted by ChristianMedias on Monday, April 7, 2014
#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo