இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் – Yesuvin Naamamae Thiru Naamam

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் – Yesuvin Naamamae Thiru Naamam

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் – முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்.

1. காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே – விசு
வாசித்த பேர்களுக்குக் குறையில்லையே.

2. இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம் – அதை
நித்தமும் தொழுபவர்க்கு ஜெயநாமம்.

3. உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம் – இது
சத்திய விதேய மனமொத்தநாமம்.

4. விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும்நாமம் – நமை
அண்டிடும்பேய் பயந்தோடு தேவநாமம்.

5. பட்சமுள்ள ரட்சைசெயு முபகாரி – பெரும்
பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி.

Yeasvin Naamamae Thirunaamam song lyrics in English 

Yeasvin Naamamae Thirunaamam – Muzhu
Iruthayaththaal Thozhuvoam Naamum.

1.Kaasiniyil Athanuk Kinaiyillaiyae – Visu
Vaasiththa Pearkalukkuk Kuraiyillaiyae.

2.Iththaraiyil Meththavathi Sayanaamam – Athai
Niththamum Thozhupavarkku Jeyanaamam.

3.Uththama Makimai Pirasiththa Naamam – Ithu
Saththiya Vitheaya Mana Moththanaamam.

4. Vinnavarum Pannudan Kondaadum Naamam – Namai
Andidum Peai Bayanthodu Deva Naamam.

5.Patsamulla Ratsaiseyu Mubakaari – Perum
Paavappinikal Neekkum Parikaari.

மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதெக்கேல் என்று பேர், அது அசீரியாவுக்குக் கிழக்கே ஓடும்; நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபிராத்து என்று பேர்.

And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.

ஆதியாகமம் | Genesis: 2: 14

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo